Til kamp for grundvandet

Amtet har besluttet, at der nu skal gøres noget for at også de kommende generationer kan drikke det vand der løber ud af hanerne

-


Kommende generationer skal også have rent drikkevand

Amtet har besluttet, at der nu skal gøres noget for at også de kommende generationer kan drikke det vand der løber ud af hanerne.

Torsdag blev politikerne i amtets miljø- og teknikudvalg enige om at lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Nr. Søby-området. Målet er at sikre at også de kommende generationer får adgang til rent drikkevand.

For at beskytte drikkevandet lægger amtet op til at landmændene skal føre \'god landmandspraksis\', altså regelret anvendelse af gødning og pesticider. Samtidig vil amtet føre tilsyn med forurenende virksomheder i området.

Indsatsområdet omfatter fire vandværker: Nr. Søby, Nr. Lyndelse, Allested-Vejle Vandværk og Ringe Vandværk ved Heden.

I alt kommer oprydningen til at koste 4,2 millioner kroner, hvoraf amtet betaler 2,9 millioner mens de forurenende virksomheder slipper med 30.000 til 80.000 kroner.