Til kamp mod ghettoer

Nu skal ghetto-dannelsen stoppes. I dag kommer regeringen med en række forslag der skal mindske koncentrationen af indvandrere i de store almennyttige boligområder, som eksempelvis Vollsmose.

-

Nu skal ghetto-dannelsen stoppes. I dag kommer regeringen med en række forslag, der skal mindske koncentrationen af indvandrere i de store almennyttige boligområder, som eksempelvis Vollsmose.

Et af forslagene går blandt andet ud på at kun halvdelen af beboerne i en opgang må være indvandrere.  

- Vi vil sikre en udtynding i de boligområder, hvor der er en høj koncentration af indvandrere, siger integrationsminister Bertel Haarder til Politiken.

Regeringens forslag om at tynde ud i antallet af indvandrerfamilier i de store almene boligområder bliver umiddelbart modtaget positivt i Folketinget. Både Radikale og Socialdemokratiet støtter forslaget.