Til urnerne: Menighedsrådsvalg skal findes i to sogne

Tirsdag skal de sidste 33 stole i de fynske menighedsråd findes.

Tirsdag vælges de sidste medlemmer til de 166 råd i Fyens Stift.  Men det er kun i Nyborg Sogn i Nyborg Kommune og Birkende Sogn i Kerteminde Kommune, at der skal stemmes.

I alle de andre sogne på Fyn og øerne har man allerede konstateret, at der ikke bliver kamp om stolene i meningshedsrådet. Der er medlemmerne fundet ved såkaldte fredsvalg - eller aftalevalg.

Der er således fundet 1233 menighedsrådsmedlemmer. De sidste af de i alt 1266 menighedsrådsmedlemmer i Fyens Stift findes, når de stemmeberettige tirsdag går til urnerne.