Tilbagegang for fiskeriet på Fyn

-

-

Fiskerierhvervet på Fyn oplevede i 2001 en tilbagegang på flere områder. Det fremgik af generalforsamlingen for Danmarks Fiskerierhverv Kreds Syd der blev afholdt lørdag.


Både fangsterne af torsk og rødspætter blev mindre, mens fiskerifartøjer fra andre landsdele stod bag en mindre stigning i antallet af fangede sild og brisling.


Torskefiskeriet er gået tilbage fra 11473 tons til 8256 tons. Til gengæld steg prisen på torsk en anelse.


Fangsten af rødspætter gik  ned fra 1932 tons til 1583 tons.


Samtidig er garnfiskeriet gået stærkt tilbage i både Lillebælt og Storebælt.