Tilbud om fratrædelsesordninger står ved magt

616 medarbejdere i Odense Kommune får nu alligevel mulighed for at benytte et attraktivt aftrædelsestilbud. Økonomiudvalget anbefalede onsdag, at alle kan benytte sig af ordningen. Prisen for kommunen bliver på mellem 30 og 40 milllioner kroner.

-

616 medarbejdere i Odense Kommune får nu alligevel mulighed for at benytte et attraktivt aftrædelsestilbud. Økonomiudvalget anbefalede onsdag, at alle kan benytte sig af ordningen. Prisen for kommunen bliver på mellem 30 og 40 milllioner kroner.

Efter konsultationer med jurister i Kommunernes Landsforening besluttede kommunens økonomiudvalg onsdag, at indstillle til byrådet, at alle medarbejdere der har fået tilbudt en aftrædelsesordning, også kan bruge den.

Hidtil har der været tvivl om, at alle medarbejdere faktisk også kunne bruge ordningen, da det tilsyneladende ved en fejl blev sendt ud til alle medarbejdere.

Tager af kassen
Men nu er kommunen indstillet på at holde sit ord, og lade alle interesserede medarbejdere benytte sig af det attraktive tilbud.

Ordningen kan komme til at koste kommunen mellem 30 og 40 millioner kroner.

\"Vi tager pengene fra kommunekassen\", siger borgmester Anker Boye(S) til TV 2/FYN.

Økonomiudvalgets indstilling vil blive behandlet på næste byrådsmøde.