I det fynske folks tjeneste

Tilfredse fængselsbetjente får færre tæv på jobbet

Psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for, hvor høj risiko der er for at blive truet eller opleve vold på jobbet, viser forskning.

Foto: Ken Pedersen

Forebyggelse af vold på jobbet hænger direkte sammen med et godt psykisk arbejdsmiljø. Det viser et treårigt forskningsprojekt, som Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet i Herning og Institut for Psykologi ved Københavns Universitet har foretaget, skriver Avisen.dk.

I projektet har 5.488 medarbejdere på psykiatriske afdelinger og specialskoler, samt ansatte i ældresektoren og Kriminalforsorgen deltaget. Forskningsresultaterne er netop blevet accepteret i det anerkendte internationale tidsskrift Work: A journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation.

Læs også Fængselsbetjent skudt: Kræver fængsel i mere end fire år til Black Army

- Dem, der i det ene år oplevede deres arbejdsmiljø som belastende, de rapporterede året efter om højere risiko for vold og trusler. Det gjorde dem, der havde et godt arbejdsmiljø ikke i samme grad, siger fortæller arbejdsmiljøforsker ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, Lars Peter Andersen, der er en af forskerne bag projektet, til Avisen.dk.

I fagforeningen FOA, som blandt andet har over 92.000 medlemmer inden for social og sundhedssektoren, genkender man billedet af, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for mindre vold. Det fortæller Charlotte Bredal, der er arbejdsmiljøkonsulent i FOA.

- Ledelsens rolle er altafgørende, for de skal understøtte, at der er de rigtige rammer for et godt kollegialt samarbejde.

Hvis du ved, hvor du har dine kolleger henne i en kritisk situation, bliver du mere tryg og får lettere ved fagligt at handle rigtigt. På den måde bliver du også bedre til at få grebet konflikterne inden, de når at udvikle sig, siger hun.

På flere plejecentre, bosteder eller psykiatriske afdelinger, hvor nogle af FOAs medlemmer arbejder, oplever man, at der sker en eskalering af vold mod de ansatte, påpeger Charlotte Bredal.

- Og det er tæt forbundet til arbejdsmiljøet. De har fået mindre tid til deres opgaver. De er måske færre på arbejde, og så risikerer man at stresse både sig selv og borgeren, og det kan resultere i en udadreagerende adfærd, forklarer arbejdsmiljøkonsulenten.

Forskerne har ikke undersøgt, hvorfor der er sammenhæng mellem medarbejderes trivsel og hyppigheden af vold og trusler.

Men et bud er, at ansatte, der er presset og har en dårlig relation til deres ledere og kolleger, reagerer mere uhensigtsmæssigt, forklarer Lars Peter Andersen. Et belastende arbejdsmiljø øger risikoen for mistrivsel, stress og depression, pointerer han.

- Hvis man ikke trives i sit job, kan det for eksempel betyde, at man bliver mere konfronterende og mindre involverende over for potentielt farlige borgere. Det er lidt ligesom med vores børn. Jo mere overskud vi har, jo mere kan vi rumme dem, når de er trætte, kede af det eller frustrerede. Omvendt har vi også sværere ved at rumme dem, når vi selv er presset, siger han.

Læs også Sygefraværet eksploderet: Fængselsbetjentene i Nyborg bukker under

Arbejdsmiljørepræsentant i Statsfængslet i Nyborg, Katrine Larsen, oplever dog ikke, at et godt arbejdsmiljø påvirker antallet af episoder med vold eller trusler fra de indsatte.

- En bedre relation til de indsatte vil have stor betydning, men en bedre relation til mine kolleger og ledere, tror jeg ikke nødvendigvis har en indflydelse. Et godt arbejdsmiljø er dejligt for mig, når jeg går på arbejde og gør mig i godt humør, og påvirker selvfølgelig min arbejdsdag, men jeg har ikke indflydelse på den indsatte, fordi jeg har en god dag, siger hun.

Hun anerkender dog, at hun kan have sværere ved at håndtere konflikter, hvis hun er træt og negativ, og dermed muligvis er mere disponibel for at blive udsat for trusler.