I det fynske folks tjeneste

Tilfredsstillende regnskab fra Nordfyns Bank

Endnu et meget tilfredsstillende regnskab fra Nordfyns Bank

Bestyrelsen for Nordfyns Bank har i dag godkendt bankens regnskab for 2007. Overskuddet blev på 27,5 mio. kr. før skat, og det betegnes af ledelsen som meget tilfredsstillende.

Basisresultatet, opgjort som resultat før skat, kursreguleringer samt nedskrivninger på udlån, steg med ikke mindre end 15,4% til 31,6 mio. kr. og er dermed det bedste basisresultat i bankens historie.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 20% i udbytte.