Tillidsfolk håber på Dansk Folkeparti

\"Hold jer fra områder, der er velfungerende.\" Sådan lyder meldingen fra de odenseanske tillidsfolk til regeringen efter torsdagens møde i det såkaldte tillidsmandskollegium.

-

\"Hold jer fra områder, der er velfungerende.\" Sådan lyder meldingen fra de odenseanske tillidsfolk til regeringen efter torsdagens møde i det såkaldte tillidsmandskollegium.


Samtidig sætter tillidsfolkene nu deres lid til Dansk Folkeparti i kampen mod regeringens forslåede deltidslov - en lov, der ifølge tillidsfolkene giver arbejdsgiverne ret til at diktere deltidsansættelse for en ansat.


Der er i det hele taget mange modstandere af lovforslaget der førstebehandles i Folketinget torsdag. Forslaget går kort fortalt ud på, at arbejdsgiveren og lønmodtageren kan aftale at lønmodtageren går på deltid.


Tillidsfolkene ser det som en stor svækkelse af det danske arbejdsmarkedssystem, hvor lønmodtagerne er sikret via fællesaftaler. De frygter, at det giver arbejdsgiverne mulighed for inddirekte at tvinge ansatte på deltid - og dermed ned i løn.

Regeringen kalder det til gengæld en mulighed for større frihed for den enkelte ansatte, og en god mulighed for børnefamilier, der ikke ønsker to forældre på fuldtidsarbejde.


De odenseanske tillidsfolk skriver i deres udtalelse efter mødet:


\"Dansk Folkepartis ofte gentagne sociale sindelag og deres omklamring af arbejderklassen som deres største vælgergruppe har de nu mulighed for at bevise i praktisk politik ved at gå imod regeringens anslag mod arbejdsmarkedets frie forhandlingsret.


Vi konstaterer med tilfredshed at DF såvel på landsplan som på Fyn advarer regeringen mod at ødelægge det danske arbejdsmarked.\"


Tillidsmandskollegiet repræsenterer de 22 største virksomheder i Odense.