Tillidsrepræsentanter skræmmes væk

En fyringssag fra Nyborg risikerer at få store konsekvenser for rekruteringen af nye tillidsfolk. Nyborg Kommune fyrede en kvindelig HK\'er, selv om hun var fællestillidsrepræsentant. Sagen sætter spørgsmålstegn ved, om tillidsmandsbeskyttelsen virker.

-

En fyringssag fra Nyborg risikerer at få store konsekvenser for rekruteringen af nye tillidsfolk. Nyborg Kommune fyrede en kvindelig HK\'er, selv om hun var fællestillidsrepræsentant. Sagen sætter spørgsmålstegn ved, om tillidsmandsbeskyttelsen virker.


I over to måneder har der ikke været nogen tillidsrepræsentant for de cirka 150 HK\'ere på Nyborg Rådhus. Kommunen fyrede fællestillidsrepræsentant, Marianne Aadal Hansen, og som reaktion på det nedlagde de tre øvrige HK-tillidsfolk hvervet. 


Brugte for meget tid
Marianne Aadal Hansen blev fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder. HK mener, at det bunder i, at kommunen syntes, at hun brugte for meget tid på sit tillidshverv.


\"Jeg forstår godt, at de tre andre stoppede. De har heller ikke nogle aftaler med ledelsen om, hvor mange timer de må bruge på tillidsmandsarbejdet\", siger Marianne Aadal Hansen. 


Sagen skræmmer
HK vil nu køre sag mod Nyborg Kommune. Fagforeningen frygter, at fyringen i Nyborg vil få store konsekvenser for rekruteringen af nye tillidsfolk overalt i landet.


\"Det giver bange anelser for fremtiden. Hvis sagen falder positivt ud for kommunen, så frygter jeg, at mange folk vil stå af. Så vil de ikke være tillidsrepræsentanter\", siger Allan Rasmussen, der er faglig konsulent i HK-Svendborg. 


Marianne Aadal Hansen mener også, at hendes sag kan få principiel betydning for fagbevægelsen.


\"I forvejen er det svært at finde tillidsfolk. Sådan en sag som min skræmmer selvfølgelig. Hvis det viser sig, at man kan risikere sit job, vil mange tænke sig om tre gange, før de stiller op til at blive tillidsrepræsentant\", siger hun.