Tilskud til nedrivning fortsætter

De fynske kommuner kan fortsætte med at rive ruiner ned, selvom den særlige nedrivningspulje stopper til nytår. De kan nemlig søge penge fra de almindelige byfornyelsesmidler.

Landets borgmestre fik mandag et brev fra Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, hvor han gør opmærksom på, at der på finansloven i år er afsat 278 millioner kroner til byfornyelse.

En større andel kan bruges til at medfinansiere nedrivning af faldefærdige boliger i landdistrikterne.

50.000 potentielt dårlige boliger

Ministeriet planlægger at afdække, hvor mange dårlige boliger, der er på landsplan.

- I dag har vi ikke det fornødne overblik over antallet af huse, der er i så dårlig stand, at de bør rives ned. Statens Byggeforskningsinstitut har tidligere skønnet, at der er mere end 50.000 potentielt dårlige boliger i landområderne og de mindre byer. Men vi kender ikke det nøjagtige antal, og vi ved ikke præcis, hvor husene er placeret. Og det gør det vanskeligt at følge udviklingen og sætte ind, der hvor det er mest påkrævet, siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Ministeriet vil undersøge mulighederne for at udvikle et værktøj til kortlægning af boligerne.

154 huse på Fyn

I 2010 og 2011 var der afsat 250 mio. kr. i Indsatspuljen til renovering og nedrivning af faldefærdige huse i landdistrikterne.

Ifølge indberetninger fra kommunerne har de i 2011 og 2012 truffet beslutning om istandsættelse eller kondemnering af 1.310 huse efter Indsatspuljen.

Foreløbige tal viser, at følgende kommuner har truffet flest beslutninger:

1. Lolland: 185
2. Morsø: 178
3. Lemvig: 140
4. Faaborg-Midtfyn: 103
5. Skive: 67
6. Mariagerfjord: 64
7. Guldborgsund: 60
8. Jammerbugt: 48
9. Billund: 45
10. Assens: 51