I det fynske folks tjeneste

Tilskud til netværk og innovation

Odense Tekniske Skole modtager 5 millioner til at udvikle netværks "klynger" og samspil om innovation.

klasse teknisk skole spørgeskema udfyldes udfylder stoffer narko død overdosis

Klyngeudvikling og innovationssamspil gennem formidlet forskning (KIFF)
Odense Tekniske Skole modtager et EU-tilskud på 3.153.140 kr. samt et tilskud fra Økonomi- og Erhvervsministeriet på godt 2 mio. kr. til projektet.

Med tilsagnet til Odense Tekniske Skole understøttes Vækstforum Syd-danmarks erhvervsudviklingsstrategi, som har fokus på regionens er-hvervsklynger. Projektet skal udvikle ny viden i et samarbejde mellem virksomhederne i klyngerne og regionens uddannelsesinstitutio-ner/erhvervsakademier.

Odense Tekniske Skole står bag projektet i samarbejde med blandt andet Tietgenskolen, Dalum Uddannelsescenter, Vejle Handelsskole, Robocluster, UdviklingsCenter Årslev, Oxford Research, Energiklynge Fionia, Foodture, Transport og logistikklynge i Danmark, Hansa Nova.

- Formålet er at etablere nye samarbejder, der udvikler ny viden om projektledelse og innovation mellem virksomheder og uddannelsesin-stitutioner, siger Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

Erhvervsakademierne har i de seneste år indgået i forskellige samarbejder med virksomheder omkring kompetenceudvikling. Dette samarbejde skal styrkes i de kommende år.

Forventningerne til projektet er, at akademierne i højere grad skal basere deres undervisning på forsøgs- og udviklings-arbejder, der er solidt forankret i virksomhedsnetværk og forsknings- og videninstitutioner.

I projektet gennemføres en række opkvalificeringsfor-øb for såvel ledere og undervisere ved erhvervsakademierne som ansatte i klyngevirksomheder.

Formålet er at give deltagerne nye værktøjer til projektledelse og innovation inden for klyngerne.

- Jeg har prioriteret en række spændende projekter, som støtter op omkring vækstforaenes erhvervsudviklingsstrategier. Et af dem er fra Odense Tekniske Skole, som i samarbejde med de øvrige syddanske erhvervs-akademier vil understøtte Vækstforum Syddanmarks ønske om vækst og udvikling, siger Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.