Tobaksadvarsler koster sydfynsk tobakskoncern

Halberg-koncernen halverer overskuddet. Nye EU-regler kræver ny emballage på tusindvis af tobakspakker. Desuden har selskabet underskud på værdipapirer.

Halberg-koncernen i Svendborg, der blandt andet står bag Mac Baren Tobacco, forøgede i sidste regnskabsår salget fra 402 til 570 millioner kroenr.

Koncernens overskud før skat dykkede derimod fra 60 til 32 millioner kroner.

Året bød på både op- og nedture for det sydfynske firma.

Koncernen oplevede et tab på aktier og obligationer på 14 millioner kroner. Desuden havde koncernen ekstraordinært store udgifter på baggrund af et nyt tobaksdirektiv fra EU.

Direktivet, der kræver kraftigere tobaksadvarsler, blev vedtaget i november 2015 og er indført med så kort frist, at Mac Baren Tobacco har måttet skrotte gamle emballager og emballagemaskiner. Udgifterne er afholdt i 2015.

Til gengæld har koncernens hidtil største investering i overtagelsen af et europæisk tobaksfirma øget omsætningen

Omsætningen er øget med 66 millioner og forventes at stige til 100 millioner kroner.

Samlet set har tobaksforretningen, der inkluderer et amerikansk datterselskab, været en god forretning. Indtjeningen før skat steg fra 22 til 30 millioner kroner i 2015/2016.

Halbergs investeringer i hotelbranchen har også momentum.

Hotelgrenen i koncernen gav et overskud på knap fire millioner kroner, og tilbygningen af 41 værelser på Hotel Fredericia, der skal stå færdige næste år, ventes at øge indtjeningen yderligere.

Koncernen investerer også i andre brancher via selskabet Halberg Kapital. Mens firmaet Newline og LBH International gav underskud i det seneste regnskabsår, var der overskud i det nyindkøbte Elka Rainwear.

Samlet gav firmadelen et underskud på 1,7 millioner kroner.

Investeringer i ejendomsbranchen bonnede ud med et overskud på 1,7 millioner kroner.

Halberg-koncernen har en egenkapital på  864 millioner kroner.