I det fynske folks tjeneste

Tobaksregnskaber: På vej mod milliardformue

Halberg-koncernen i Svendborg tjente 80 millioner før skat mod 31 millioner kroner i 2015.

Foto: Lasse Beck Frost

Administrerende direktør Per Buch - godt tilfreds med årets regnskab.

1 af 2

Mac Baren Tobacco Company og Halberg-koncernen i Svendborg nærmer sig hastigt en formue på en milliard kroner.

Halberg-koncernens omsætning steg sammenlagt fra 569 til 580 millioner kroner, mens overskuddet før skat blev på 80 millioner mod 31 millioner kroner året i forvejen.

Det nye regnskab er påvirket af store investeringer i produktionsapparatet som følge af nye krav til emballage i EU’s seneste tobaksdirektiv.  

Der er i årets løb investeret i nyt pakke- og produktionsudstyr, men også til en betydelig udvidelse af administrationen i Svendborg.

Læs også Mac Baren klarer sig godt i modvind

- Vores overtagelse af engelske Imperial i 2015 fortsætter med at bære frugt, og vi er i stand til at øge volumen på flere af de markeder, hvor de tidligere ejere havde opgivet at skabe vækst. EU’s tobaksdirektiv, som trådte i kraft i maj 2016, har dog medført større udgifter til at kassere gamle pakninger i flere af vores væsentlige eksportmarkeder. I det lys er vi særdeles tilfredse med resultatet i tobakken, siger Per Buch, koncernchef i Halberg A/S.

Gennemførelsen af tobaksdirektivet fortsætter frem mod 2019, hvor producenterne skal have indført et omfattende sporingssystem, som kan følge hver enkelt tobakspakke gennem hele distributionskæden, hvilket ifølge Per Buch vil medføre yderligere investeringer i de kommende år.

Halberg Hotels, som omfatter tre hoteller i Svendborg og Fredericia, fastholdt de positive takter fra sidste år. 40 nye værelser på Hotel Fredericia blev indviet i januar og forventes at bidrage positivt til både omsætning og resultater i årene fremover.

Læs også Tobaksgiganter: Rygere har ansvaret for cigaretters mén

Halberg Kapital har ikke foretaget nye investeringer i regnskabsåret, men især et godt resultat i regntøjsvirksomheden Elka har medført, at investeringsselskabet nu bidrager positivt i det samlede koncernregnskab.

Endelig havde ejendoms- og værdipapirinvesteringerne et godt år og bidrog med sammenlagt 46,8 mio. kroner.

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest klarede sig bedre end det generelle aktiemarked med et afkast på 21,8 procent, og formuen blev i regnskabsåret øget fra 180 til 268 millioner kroner.

Sammenlagt har Halberg-koncernen en formue - egenkapital - på 916 millioner kroner.