Tog aflyses i weekenden

Hvis man skal med toget i denne weekend, bør køreplanerne tjekkes en ekstra gang på DSBs hjemmeside. Banedanmark udskifter nemlig ødelagte sveller og skinner i perioden fredag den 12. marts fra klokken 22 til natten mellem den 14. og 15. marts. Arbejdet betyder, at der kun bliver et spor til rådighed. I den forbindelse er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst og erstattet af busser.

-

Hvis man skal med toget i denne weekend, bør køreplanerne tjekkes en ekstra gang på DSBs hjemmeside. Banedanmark udskifter nemlig ødelagte sveller og skinner i Tommerup i perioden fredag den 12. marts fra klokken 22 til natten mellem den 14. og 15. marts.

Arbejdet betyder, at der kun bliver et spor til rådighed. I den forbindelse er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst og erstattet af busser.

InterCityLyn i retning fra Aalborg/Århus mod København bliver i Middelfart sammenkoblet med InterCity tog fra Esbjerg/Sønderborg til København. Det vil for InterCityLyn medføre en forlænget rejsetid på op til 30 minutter. Dog bliver der fra Odense til København indsat en rettidig afdeling af InterCityLyn, og disse tog standser ekstraordinært i Slagelse og Ringsted.

Indskrænkningerne i trafikken betyder også, at Interregionaltogene fra Århus kl. 16.52, 17.52 og 18.52 til København søndag den 14. marts bliver aflyst mellem Fredericia og København. På den strækning må man i stedet benytte InterCity eller InterCityLyn. Dog vil toget fra Århus kl. 16.52 - med Børneguide - blive gennemført til København, men der er begrænset plads i dette tog.

Køreplanerne for busserne mellem Odense og Fredericia er vist på www.dsb.dk/trafikinfo under Planlagte ændringer, og på tlf. 70 13 14 15 kan man ligeledes få nærmere oplysninger om sporarbejdets virkninger for togtrafikken over Fyn og de forventede forlængelser af rejsetiden.