Togtrafik først normal på fredag

Banestyrelsen regner med, at en nedrevet køreledning i Storebæltstunnellen først er på plads igen fredag. Indtil videre må der regnes med togforsinkelser på omkring 20 minutter.

-

Banestyrelsen regner med, at en nedrevet køreledning i Storebæltstunnellen først er på plads igen fredag. Indtil videre må der regnes med togforsinkelser på omkring 20 minutter.

Tidligt onsdag morgen rev et godstog 800 meter køreledning ned i tunnelens sydlige rør, som siden har været blokeret.

På et tidspunkt blev begge rør lukket, fordi der var frygt for et saltsyreudslip; men det viste sig at være falsk alarm. Det nåede dog at skabe store forstyrrelser i togdriften over Storebælt onsdag formiddag.

Det sydlige tunnelrør er stadig spærret af godstoget, som man er ved at klippe fri af køreledningen. Når toget kan køres ud af tunnellen, vil der blive indsat dieseltog på strækningen, indtil ledningerne er på plads og de eldrevne tog kan tages i brug igen. Det ventes først at ske på fredag.

Indtil sydrøret bliver frit afvikles togtrafikken i kun et spor. Banestyrelsen oplyser, at der køres med omkring 20 minutters forsinkelse.