Tolkning i sundhedsvæsenet god nok

Efter at have undersøgt standarden på tolkning i sundhedsvæsenet har Fyns Amt besluttet at lade firmaet Tolke Danmark i Viborg beholde opgaven i 2006. Dermed affejer amtet protester fra de selvstændige, fynske tolke. 

Enkelte forbehold, men ellers i orden

Fyns Amt har vurderet erfaringerne efter det første halve år, hvor Tolke Danmark har haft opgaven med at skaffe tolke til at hjælpe, når folk med intet eller dårligt dansk er i kontakt med sundhedsvæsenet.

En undersøgelse blandt praktiserende læger, speciallæger og sygehusafdelingerne viser, at der skal strammes op på forhold omkring udeblivelser og forsinkelser, men at der generelt er tilfredshed med Tolke Danmarks service.

Amtet har testet en række af Tolke Danmarks tolke. Enkelte af dem var ikke gode nok. De bliver testet igen efter endt efteruddannelse.

De forhold, som ikke har levet op til forventningerne vil blive rettet op i et tæt samarbejde mellem Fyns Amt og Tolke Danmark.

Overhører protester

Forlængelsen af kontrakten med Tolke Danmark betyder, at Fyns Amt overhører protesterne fra de selvstændige, fynske tolke, som tidligere tog sig af tolkningen for amtet.

Tolkene begyndte i foråret 2005 en boykot af Tolke Danmark. De ville ikke finde sig i de løn- og arbejdsforhold, de blev budt af firmaet, og de ville ikke stå model til den standard, firmaet leverede.

Sagen har været behandlet i forebyggelses- og sundhedsudvalget og skal behandles i sygehusudvalget tirsdag.