I det fynske folks tjeneste

Tomat-Mads: Stort overskud efter statstilskud til el

Overskud på 14 millioner kroner i 2016 i fynsk tomat-koncern. Årets overskud er begunstiget af driftstilskud på syv millioner kroner til el-produktion.

14 millioner tjente landets største tomatavler sidste år. Dog med et pænt tilskud fra el-produktion.

2016 blev et af de bedste indtjeningsår for landets største tomatproducent - Alfred Pedersen & Søn - i Bellinge.

Virksomhedens holdingselskab Green Food Holding, der bl.a. har produktion i Sverige og Tyrkiet og drives af Mads Pedersen. fik et overskud på knap 14 millioner kroner i 2016.

En forbedring på tre millioner kroner i forhold til 2015.

Bruttofortjenesten steg fra 64 til 83 millioner kroner.

Det fremgår dog af regnskabet, at tilskud til produktion af elektricitet fra industrielle kraftvarme-værker fra 2013-2015 ekstraordinært bidrog med syv millioner kroner i driftsstøtte.

Det lagde dermed en pæn del af grunden for overskuddet, som ledelsen kalder tilfredsstillende.

Industrielle kraftvarmeanlæg, der anvender naturgas som brændsel, har nu mulighed for at opnå tilskud til deres produktion af elektricitet.

Ordningen trådte i kraft i november 2015, efter godkendelse af EU-Kommissionens statsstøttekontor og blev efterfølgende indført i Danmark via en ny bekendtgørelse.

 Ordningen løber foreløbig til 2020.

Desuden har ændret regnskabspraksis vedrørende renteswaps pyntet regnskabet med  807.382 kroner før skat.

Tomat-koncernen beskæftiger 127 ansatte mod 96 i 2015.

Koncernen har en egenkapital på 89 millioner kroner.