Tomme senge: Under ti indlagte corona-patienter på OUH for første gang i måneder

Antallet af indlagte med covid-19 på Odense Universitetshospital er under ti for første gang i lang tid.

Efter en lang vinter er antallet af indlagte corona-patienter på OUH nu for første gang i meget lang tid under ti. Hospitalet har derfor valgt at lukke det ene af corona-afsnittene.

Antallet af indlagte med coronavirus har i de seneste måneder ligget nogenlunde stabilt omkring 20, men er i de seneste dage faldet til under ti. I weekenden var der blot fem indlagte med covid-19.

En af årsagerne kan ifølge overlæge Anne Øvrehus være, at vaccinerne er begyndt at slå igennem, nu hvor omkring 90 procent af borgerne på over 80 år sammen med de mest sårbare nu er vaccineret.

- Det skyldes formentlig en kombination af generelt faldende smitte på Fyn, og så primært at sammensætningen af dem, der er smittet og dem der er indlagt, er ændret. Der er ikke længere så mange af de ældste, der bliver smittet og ikke så mange af de ældre, der bliver indlagt, selv om de er blevet smittet.

- Så det er formentlig vaccine-effekten, vi begynder at se. At de mest sårbare borgere begynder at være beskyttet nu, siger Anne Øvrehus.

Kan sende sygeplejersker tilbage

Hun er overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, hvor alle patienter er indlagt. Som konsekvens af det faldende antal indlagte har de nu lukket en af afsnittene, så de nu kun har en enkelt afdeling tilbage med covid-19-patienter.

Det kan give positive effekter andre steder på sygehuset.

- Vi kan nu gå ned i beredskab, og vi kan begynde at sende sygeplejersker, der har været udlånt, tilbage til deres afdelinger. Det er selvfølgelig rart for dem, at de kan lave det, de plejer. Det betyder noget for sygehusets drift, og vi kan nemmere få afviklet operationer og ventelister.

- Så der er et mindre tryk i sygehusvæsenet, og det er jo dejligt, siger Anne Øvrehus.

Overlægen understreger, at de fortsat er meget ydmyge over for, at tingene hurtigt kan ændre sig, og de igen kan blive nødt til at skrue op for corona-indsatsen og gå op i beredskab.

- Det har vi set gang på gang. Vi prøver at tilpasse os, men vi kan kun se meget kort frem i tiden, og vi kan hele tiden blive overrasket. Men det er en god og forsigtig genåbning, der er på vej, og smittetal og indlæggelsestal har været stabilt lave.

- Men der skal ikke meget andet til end et udbrud et sted, hvor der er mange sårbare borgere, så kan det hurtigt betyde noget lokalt for trykket på Fyn og i den pågældende by, siger Anne Øvrehus.