I det fynske folks tjeneste

Tommerup får egen netportal

Nu bliver det nemmere at finde oplysninger fra området omkring Tommerup, Tommerup Kommune har nemlig ændret sin hjemmeside fra en rent kommunal side til en portal for hele lokalsamfundet.

-

Nu bliver det nemmere at finde oplysninger fra området omkring Tommerup, Tommerup Kommune har nemlig ændret sin hjemmeside fra en ren kommunal side til en portal for hele lokalsamfundet.

Som led i nyudvikling af sin hjemmeside har kommunen lanceret en samlet portalløsning, Tommerup Portalen, der skal sætte Tommerup-området på landkortet også efter kommunesammenlægningerne i 2007.

Med portalen får alle lokale foreninger i området nu tilbud om at oprette en hjemmeside som en del af portalen eller at flytte deres eksisterende hjemmeside ind i portalen.  På den måde får alle foreningerne stillet et professionelt hjemmeside-værktøj til rådighed, som de hver for sig ellers ikke ville kunne betale.

Kommunen har allerede afholdt det første møde med udvalgte foreninger, og interessen for at være med på portalen var stor. Interessen glæder Tommerups socialdemokratiske borgmester Finn Brunse.

- Det er vigtigt, at så mange som muligt tilslutter sig den nye portal, så Tommerup fortsat kan fremstå som en enhed, der er med til at præge egen udvikling og som kan samle de fantastisk mange gode kræfter, der arbejder i hele Tommerupområdet. Det er min faste overbevisning, at portalen vil skabe en tættere integration mellem kommune og borgere, erhvervsliv og fritidsliv, siger Finn Brunse.