Tommerup Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet * opstilling, 16 kandidater: 


1. Finn Brunse, borgmester - genopstiller
2. Lone Akselsen-genopstiller
3. Bendt Bruno Christensen - ny
4. Ruth Duus - genopstiller
5. Poul Hvid-Jensen - ny
6. Mogens Lund Johansen - ny
7. Helle Vedel Jørgensen - ny
8. Otto W. Jørgensen- ny
9. Sten Jørgensen - genopstiller
10. Leif  Klausen - genopstiller
11. Poul Larsen  - genopstiller
12. Per Stürck Madsen - genopstiller
13. Mads Peder Nordbo - ny
14. Hanne Vibeke Pedersen - ny
15. Rigmor Rasmussen - genopstiller
16. Mette Østergaard - ny


* Socialdemokratiet opstiller i alfabetisk rækkefølge efter borgmesterkandidaten.

Valgforbund: A+F


C: Det Konservative Folkeparti, 3 kandidater:


1. Peder Henriksen - ny - spidskandidat
2. Else Andersen - ny
3. Grete Møller Pedersen - ny


Valgforbund: C+V


D: Centrum Demokraterne, 2 kandidater: 


1. Hans Henrik Nielsen, montør
2. Michael Winkler, murersvend

Ikke i valgforbund


F: Socialistisk Folkeparti, sideordnet opstilling, 10 kandidater: 


1. Mogens Johansen - spidskandidat, Efterskoleleder
2. Hans Peter Lund, afdelingsleder - nummer 2
3. Daniel Akselsen, gymnasieelev
4. Henrik Frydenborg, postarbejder
5. Kirsten Frydenborg, studerende
6. Johannes Scherning, maskinarbejder
7. Inge Holst, pædagog
8. Bente Pauli, fritidspædagog
9. Eigil Kristensen, skoleinspektør
10. Harriet Jensen, grafiker

Valgforbund: C+V


V: Venstre, Danmarks Liberale Parti, 13 kandidater: 


1. Svend Erik Larsen, viceborgmester, medl. økonomiudvalget.
2. Karl Ejner Drud, medl. Det soc.udv.
3. Søren Steen Andersen, medl. Udvalget for teknik og miljø
4. Troels Hansen, medl. Det soc.udv.
5. Lars Voldsgaard, medl. Udvalget for børn og kultur
6. Kirsten Grønning
7. Leif Skræp
8. Allan Jensen
9. Finn Henriksen
10. Leif Larsen
11. Henning Frydendal
12. Nanna Brændgaard
13. Tove Pedersen

Valgforbund: C+V 


Følgende genopstiller ikke:


1. John Teilmann Larsen (C)


 


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Tommerup Kommune