Tommerup Kommune - Valgtemaer

-

-

Deltag i debatten om valget i Tommerup


Fredsvalg
\"Jeg havde på forhånd foreslået fredsvalg, som til menighedsrådsvalget\". Det sagde en sejrsikker Finn Brunse på valgnatten i 1997, da han igen havde sikret socialdemokraterne det absolutte flertal i kommunal-bestyrelsen. Valget i 1997 var altså status quo.


Socialdemokraterne sad stadig på 8 af de 15 pladser, men kvinderne røg ud i stor stil. Efter valget var der kun tre kvinder tilbage i kommunalbestyrelsen. I 1997 var Socialdemokraterne ellers tæt på at miste et mandat til SF. Med blot 30 stemmer mere ville SF have haft endnu et mandat.


Finn Brunse blev første gang valgt til borgmester i 1989 - og han har siden holdt magten på socialdemokratiske hænder. Gennem hele sin lange tid som borgmester har Finn Brunse samarbejdet med alle i kommunalbestyrelsen - der blev dog ikke givet ved dørene med udvalgsposter. Socialdemokraterne sidder godt og solidt som formænd i alle kommunens udvalg.


Brixtofte-model i Tommerup
En enig kommunalbestyrelse besluttede sig i denne regeringsperiode for den såkaldte \"Sale and lease-back-model\". Det betød, at kommunens skoler blev solgt for 100 millioner kroner til et leasing-selskab. Kommunalbestyrelsen har stadig den fulde råderet over skolerne, som de leaser tilbage. Fidusen er, at leasing-renten er lavere end forrentningen af de 100 millioner. Det giver et overskud på 1.8 millioner om året, som nu bliver brugt til at udvide kassebeholdningen. Hermed giver manøvren et overskud til nybyggeri og renovering af byens skoler.


Selv med et kassetræk på tre millioner kroner vil der være mindst 12 millioner kroner i kassen de næste fire budgetår. 2002-budgettet er det bedste i mange år, og mange af udvalgenes ønsker er blevet indfriet. Anlægsprogrammet er næsten rekordstort. På det skattefinansierede område er der sat godt 23.3 millioner af - med 16.5 millioner til skolerne og 4.5 millioner til rådhusbyggeri. Umiddelbart står Tommerups socialdemokratiske borgmester, Finn Brunse, stærkt i den lokale valgkamp.


Sund økonomi
Tommerup Kommune har penge i kassen - men kommunens langsigtede gæld er på 84.3 millioner. Venstre mener, at tiden er moden til en skattelettelse pga. kommunens gode økonomi - eller afdrag på gælden. Venstres mål er at bremse op i gældsætningen, der i dag er 5-6 gange så stor, som da Socialdemokratiet kom til magten for 12 år siden. Men for år 2001 er der gang i driftsbudgettet, og de lokale klubber, foreninger, forsamlingshuse og musikskole bliver betænkt i det kommende år. Ved udgangen af 2002 regnes der med en kassebeholdning på 13.5 millioner. Skatteprocenten og grundskylden forbliver i 2002 uændret på hhv. 21.8% og 10 promille.


Tilbage til hovedsiden om Tommerup Kommune