I det fynske folks tjeneste

Tony Bech

-

-


Navn: Tony BechParti: KristendemokraterneBopæl: Rosenbæk Torv 19, 2., 0008, 5000 Odense COpstillingskreds:Tillidsposter:Antal stemmer FV2001:Kontakt: tonybech@privat.dkPersonlig hjemmeside:


 

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Jeg mener at vores samfund trænger til et servicetjek efter Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har svunget taktstokken, jeg vil arbejde for at hæve standarden for velfærd på Fyn, i Danmark og i Verden.
Nøgleordene til bedre velfærd er ikke kun at bevilge penge, det der er brug for er et menneskeligt ansigt, en værdig og respektfuld behandling. I vores effektive samfund kan vi undertiden glemme at tiden ofte er den største ressource vi kan afsætte. Tid til hinanden. Der skal være tid til en snak med de ældre, når hjemmehjælperne kommer forbi. I KD ønsker vi en ældremiljølov, der skal sikre de ældre en række minimumsrettigheder for pleje, rengøring og bolig.
Der skal være tid til at være mere sammen med børnene, de skal ikke leve hele deres barndom i en daginstitution. I KD ønsker vi at hver forælder skal have en såkaldt tidskonto svarende til et halvt arbejdsår, der kan bruges samlet eller i mindre dele til at gå ned i arbejdstid og få mere tid til deres børn.

Vores samfund er blevet fattigere - ikke på penge, men på respekten for medmennesket. Mennesker som søger asyl i vores land, af den ene eller anden grund, bliver mødt med en starthjælp fra staten, som vi ikke kan være bekendt. Unge som ønsker at blive forenet med deres elskede, som ikke er fra Danmark, møder en upersonlig 24-års regel. Naturligvis skal vi gøre alt for at forhindre tvangsægteskaber, men i denne regel rammes alle. Jeg vil trække dansk politik ind mod midten og væk fra Dansk Folkeparti.

Vi lever i en verden, som er tæt forbundet tværs over grænserne. En hændelse på den anden side af kloden har indflydelse helt ind i vores hverdag. Vi har et ansvar for mere end vores lokalsamfund, vi har et grænseoverskridende globalt ansvar. Jeg ønsker at vi tager dette ansvar seriøst og gør hvad vi kan for at rette op på den uretfærdighed som deler Verden. Ulandsbistanden skal hæves til 1 % af BNI, Danmark skal gå i spidsen med bidrag og være et godt eksempel.
Miljøet tager sig heller ikke af nationalgrænser, vi skal opprioritere miljøet, så vi kan videregive det til vores børn med god samvittighed. Du skal også stemme på mig fordi der er brug for nogle unge i dansk politik. Vi slæber rundt på en "ældrebyrde" i Danmark, den består af gamle politikere, Mogens, Anders, Holger og Pia osv.. Der er behov for en fornyelse i dansk politik, her vil jeg være med.
 
Stem på mig og liste K, hvis du ønsker et samfund med tid til hinanden, et samfund der tager ansvar for miljøet og for verdens fattigste. Et samfund med respekt for medmennesket og med fokus på fremtidens udfordringer.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Vi har en masse at byde på her på Fyn og vi skal turde at tale højt om det. Jeg vil arbejde for at tiltrække flere virksomheder til vores skønne ø, det skal være let for iværksættere at etablere sig på Fyn. I forbindelse med strukturreformen skal vi kæmpe for at bevare stillinger i det offentlige på Fyn, det skal være attraktivt for akademikere at bosætte sig her. Vi skal profilere os som Eventyrøen, det gamle Danmark, hvor turismen kan blomstre.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Ved at skabe bedre muligheder for iværksættere. Ved at tiltrække store virksomheder, og for at det kan lade sig gøre må vi have en attraktiv hovedby, Odense. Her skal være flere tilbud til virksomhedernes ansatte, det kan bl.a. være kulturelle tilbud. Vi skal satse på uddannelse, efteruddannelse og forskning for at skabe nye arbejdspladser på Fyn. Jeg ønsker at være med til at skabe en fremadrettet erhvervspolitik, der giver bedre vilkår og mindre bureaukrati for private virksomheder.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Ved at være imødekommende og vise respekt og forståelse, kombineret med nogle krav. Jeg tror den bedste måde at blive integreret på er gennem arbejdslivet. Det giver et større netværk og sproget vil også bliver styrket.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Hvis miljøet lider overlast skal der ikke etableres flere svinefarme. Men hvis det kan gøres på en miljømæssig forsvarlig måde ser jeg intet problem.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Fyn bliver en del af en kæmpe-region, det havde været mere ønskeligt at Fyn udgjorde sin egen region. Der er en fare for at Fyn mister en del arbejdspladser i det offentlige.
På det forvaltningsmæssige plan er jeg sikker på at kvaliteten bliver højere, men omkostningen er et gevaldigt hak i nærdemokratiet. Vi skal kæmpe for at beslutningerne tages så tæt på de berørte borgere.   det kan ske ved at der oprettes lokalråd som varetager nærområdernes interesse på bedste vis.