I det fynske folks tjeneste

Topsikret afdeling på vej i Nyborg Statsfængsel

Nogle af de allerfarligste varetægtsfængslede skal nu sidde i Nyborg Statsfængsel.

Nyborg Statsfængsel får ny topsikret afdeling.

Et 4-årigt forlig skal sikre, at fængslet kan rumme de farligste varetægtsfængslede. De skal ud af nedslidte og underbemandede arresthuse og i stedet afvente deres retssag på en nybygget afdeling i Nyborg.

Der er afsat 200 millioner til en række initiativer, og det er tiltrængt.

- Det er der virkelig behov for. Der har været nogle meget voldsomme flugter fra nogle små arresthuse rundt omkring fordi man har haft nogle indsatte siddende, som ret beset ikke har noget at gøre i de små arresthuse, siger Bo Sørensen, fællestillidsmand hos Nyborg Statsfængsel.

De seneste år har de alvorligt kriminelles profil ændret sig. De er blevet mere afstumpede. Der er mere vold og langt de fleste kriminelle er udenfor pædagogisk rækkevidde.

- Tidligere var det rockerne. Nu er det i langt højere grad indvandrebander der kontrollerer det kriminelle miljø. Og der skal vi også, når det gælder fængslerne, have pladser, hvor de mennesker kan sidde og hvor der er godt styr på dem, siger formand for retsudvalget, Peter Skaarup (DF).