Tosprogede elever vil gå i egne skoler

Tosprogede elever vil gå i skole, der hvor de bor. Derfor overvejer Odense Kommune nu at nedlægge flere af de såkaldte modtagelsesklasser for tosprogede elever.

Kommunen vil nedlægge modtagelsesklasser

Tosprogede elever vil gå i skole, der hvor de bor. Derfor overvejer Odense Kommune nu at nedlægge flere af de såkaldte modtagelsesklasser for tosprogede elever.

Det er kun i begrænset omfang lykkedes for Odense Kommune at få tosprogede elever integreret på folkeskoler uden for deres skoledistrikt.

Derfor overvejer Skoleforvaltningen at ændre på fordelingen af modtagelsesklasserne i kommunen. Ifølge et forslag fra forvaltningen, så skal modtagelesklasserne på Søhusskole, Tarupskole og Skt. Klemmensskole nedlægges.

Erfaringerne fra de tre skoler viser, at eleverne i stort tal vender tilbage til deres egne skoledistriker i Vollsmose, når de efter 1-2 år er færdige med undervisningen i modtagelsesklasserne.

I dag har Odense Kommune de såkaldte modtagelsesklasser på 10 forskellig folkeskoler. Folkeskoler, der ligger i Odense Centrum eller i den østlige del af byen, har ingen problemer med at få eleverne til at fortsætte på den samme skole, når undervisningen i modtagelsesklassen er overstået.

Men jo længere væk eleverne kommer fra deres eget skoledistrikt, jo oftere vælger de, at skifte skole efter undervisningen i modtagelsesklassen. De tosprogede elever foretrækker at gå i skole hvor de bor, så de slipper for den lange transport og får skolekammarater, der hvor de bor.

Formålet med undervisningen i modtagelsesklasserne er at få eleverne introduceret og integreret i folkeskolen. Eleverne modtager undervisning i både dansk og deres eget modersmål. Undervisningen i en modtagelsesklasse varer typisk to år.

Politikerne i Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til forslaget på det næste udvalgsmøde. Forslaget indebærer samtidig at der bliver oprettet et såkaldt visitationscenter, der skal stå for fordelingen af de tosprogede elever på de resterende syv folkeskoler i kommunen.

I øjeblikket er der 9 tosprogede elever på Søhuskole, 14 på Tarupskole og 10 på Skt. Klemmensskole.