I det fynske folks tjeneste

Totalbanken: Aarup-bank vil sælge aktier for 100 millioner

Bankens egne aktionærer får fortegningsret.

Foto: Arkiv / TV2/Fyn

Totalbanken i Aarup har besluttet at styrke bankens økonomi med 90-100 millioner kroner.

Det oplyser banken i en selskabsmeddelelse.

Ifølge bankens bestyrelse er man dermed klar til de øgede kapitalkrav, der stilles i disse år - herunder NEP-krav og en større kapitalbuffer.

Pengene skal skaffes ved en aktieemission, der giver bankens aktionærer ret til at tegne aktier først til favørkurs.

Aktietegningen kræver godkendelse på en generalforsamling, som ledelsen nu indkalder til den 22. august.

Bankens aktiekapital er 56 millioner kroner, som er fordelt på 2.800.000 aktier á 20 kroner. Hvert aktiebeløb på 20 kroner giver én stemme, oplyser banken.

Det er ikke mere end en måned siden, at forsker Johannes Raabølle fra Aarhus Universitet kårede Totalbanken som landets mindst robuste pengeinstitut.

Han har udviklet en ny metode til at måle bankernes solvens - den såkaldte MSolvens.

I grove træk opgør man i dag bankernes polstring ved hjælp af deres solvens baseret på bankens egne regnskabstal.

Metoden har både sine modstandere og tilhængere. Finansrådet henholder sig til Finanstilsynets krav til bankernes solvens og soliditet.

Finansbanken tjente sidste år 39 millioner kroner før skat og i år forventer et overskud på et lignende niveau.

Samtidig er hensættelser til tab faldet kraftigt de seneste år - alene sidste år med 18 millioner kroner.

Banken har en egenkapital på 328 millioner kroner.