I det fynske folks tjeneste

Totalbanken fik flot resultat men har problemer med udlånet

Der sættes fortsat flere penge ind, end der lånes ud. Dermed deler banken skæbne med de øvrige fynske pengeinstitutter.

Totalbanken fik et godt 2016-regnskab.

Totalbanken opnåede i 2016 et resultat på 30,2 millioner kroner efter skat. Det er det bedste i mange år, og en stigning på 25 procent sammenlignet med 2015. 

Nedskrivninger på udlån er reduceret med 28 procent, bankens udlån er steget, og der er fortsat pæn tilgang af nye kunder.
 
Overordnet set har året 2016 udviklet sig, som vi har forventet, lyder det fra bankdirektør Ivan Sløk.

-  Vi oplever en let øget investeringslyst hos virksomheder, mens de private husstande fortsat er tilbageholdende med at lånefinansiere deres forbrug. Det er således stadig svært at låne penge ud, og set i det lys er jeg meget tilfreds med, at vi er lykkedes med at øge bankens udlån med hele 5 procent i 2016. Samtidig har vi fået en pæn tilgang af nye kunder, så også på dette område bekræftes vi i, at der er efterspørgsel efter vores måde at drive bank på.

Bankens indlån er på 1,7 milliarder mod et udlån på 1,5 milliarder kroner.

Landbruget, som udgør 9 pct. af bankens udlån og garantier, er stadig et meget udfordret erhverv.

- Og det kan vi i Totalbanken ikke ændre på. Vi har dog med tilfredshed noteret os, at der i 2. halvår 2016 viste sig stigninger i både mælke- og svinepriser, som sammen med relativt lave foderpriser betyder, at vi ser ind i 2017 med håbet om at se fornuftige driftsresultater. Vi er i hvert fald mere positive end længe, og vi forventer, at bankens nedskrivninger og tab også vil falde i 2017, fortsætter Ivan Sløk.
 
For 2017 forventer banken en basisindtjening i niveauet 4, 1 milliarder kroner samt et resultat på niveau med 2016. Bestyrelsen har for 2017 afsat øgede omkostninger i budgettet med henblik på at øge væksten i banken yderligere.