I det fynske folks tjeneste

Totalbanken nedjusterer voldsomt

Den fynske bank Totalbankens forventer et markant underskud før skat i 2008.

Foto: Arkiv / TV2/Fyn

Selskabet har hidtil regnet med et overskud på 3-5 millioner kroner for 2008, men det er nu ændret til et underskud før skat på 25-27 millioner kroner.

- Den negative udvikling på finansmarkederne er forstærket i 4. kvartal 2008 og har resulteret i lavere kursreguleringer. Også konjunkturudviklingen er forværret og resulterer i et øget behov for nedskrivninger. 
 
- Det øgede nedskrivningsbehov kan primært henføres til erhvervskunder og har en spredning på forskellige brancher. I resultatet indgår også udgifter til og nedskrivninger i Det Private Beredskab. Samtidig har banken med baggrund i det ændrede konjunkturbillede øget de gruppevise nedskrivninger efter en ledelsesmæssig vurdering. Det skriver banken i en meddelelse.
 
Totalbanken vurderer dog, at basisdriften før kursreguleringer og nedskrivninger forsat er god, og lever op til forventningerne.

Solvensen pr. 31. december 2008 forventes at være i niveauet 12 procent, og likviditeten viser en tilfredsstillende overdækning på godt 100 procent.