Trængsel i fynske farvande efter torskestop

Det midlertidige stop for torskefiskeri i Nordsøen vil skabe trængsel i de fynske farvande. Der bliver færre fisk til de fynske fiskere, forudser fiskerne.

Færre fisk til fynske fiskere

Det midlertidige stop for torskefiskeri i Nordsøen vil skabe trængsel i de fynske farvande. Der bliver færre fisk til de fynske fiskere, forudser fiskerne.

Det midlertidige stop for torskefiskeri blev natten til onsdag aftalt mellem EU og Norge. Stoppet gælder fra 15. februar til 30. april. Ifølge en talsmand for EU-kommisionen så er stoppet en nødforanstaltning, som er nødvendig for at undgå, at torskebestanden udryddes.

Formanden for Region Syd i Danmarks Fiskeriforening, er fortørnet over indgrebete.

"Biologerne fastslår jo netop nu, at torskebestanden i Nordsøen er i fremgang. Derfor kommer stoppet flere år for sent", siger Allan Buch.

Han forudser, at torskestoppet vil betyde en nedgang i indtægterne for de fynske fiskere.

"Torskest0ppet vil betyder, at der nu kommer endnu flere fartøjer i de fynske farvande, så derfor vil der blive flere fiskere om at dele en i forvejen meget lille kage", siger Allan Buch fra Danmarks Fiskeriforening.

Fiskeristoppet vil samtidig ramme de fynboer, der plejer at tage til Nordsøen for at fange hummere.

Fiskeristoppet omfatter kun en del af Nordsøen, og pausen i torskefiskeriet vil EU-kommisionen bruge til at udarbejde en mere langsigtet plan, der kan sikre bestanden af torsk i Nordsøen.