I det fynske folks tjeneste

Trængslen på fynske veje stiger markant - og det fortsætter

Motorveje i Jylland og på Fyn vil frem mod 2030 være "kritisk" belastede, skriver Vejdirektoratet i rapport.

Prognoser viser, at trafikken på Fynske Motorvej frem mod 2030 ifølge rapporten vil være "kritisk" belastede.

Trængslen på de danske veje er steget markant de seneste ti år, og bilerne kommer blot til at køre - eller trille - endnu tættere i de kommende år.

Vejdirektoratet udsender tirsdag rapporten "Statsvejnettet 2018" med statistik over trafikken på vejene.

- Tallene bekræfter det billede, som de fleste danske trafikanter også genkender fra deres færdsel ude på motorvejene, nemlig at trængslen bliver tættere og tættere, siger trafikdirektør Niels Tørsløv i Vejdirektoratet. 

Læs også Storebæltsbroen spærret i timevis: Sådan brød lastbil i brand

Prognoser viser, at trafikken på E45 Østjyske Motorvej, E20 Fynske Motorvej og flere af de store motorveje i hovedstadsområdet frem mod 2030 ifølge rapporten vil være "kritisk" belastede.

- Denne udvikling er vi naturligvis opmærksomme på, og vi arbejder med mulige løsninger på den trængsel, som ser ud til at komme, siger Niels Tørsløv.

Han peger på, at udbygningen af eksisterende veje og anlæg til dels kan afhjælpe problemet, men det er langtfra nok. Der skal også findes bedre metoder til afvikling af trafikken.

Det kan ifølge trafikdirektøren være, at man skal benytte nødspor, mens nye teknologier og automatisering af biler kan åbne mulighed for, at flere køretøjer kan komme frem på vejene.

En anden udfordring, som rapporten omtaler, er presset på de større veje i myldretiden. Det fremgår, at trafikken er steget med op mod 40-45 procent på nogle af de værst belastede strækninger.