Træskibsejere bekymrede

Ejerne af bevaringsværdige skibe frygter, at de gamle træskibe forsvinder, når de nuværende ejere efterhånden går på pension. Ingen vil overtage skibene.

Idag findes der omkring 400 gamle joller og sejlskibe i Danmark, som for de flestes vedkommende er bevaret af entusiaster, der har lagt tusindvis af timers arbejde og store summer penge i dem siden 70erne.

- Nu er disse "træskibstosser" ved at nå pensionsalderen og skal til at sælge deres livsværk; men til hvem?, spørger Lauge Damstrup fra Svendborg, der ejer skibet Havgassen.

Yngre generationer, som har interesse for de stolte skibe, holder sig fra at investere tid og penge i dem, og det forstår Lauge Damstrup godt.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange af mine kolleger, der har lidt økonomisk skibbrud i de forgangne 40 år i forsøget på at bevare et stort og betydningsfuldt stykke Danmark, siger han.

Han tilføjer, at hvis yngre mennesker spørger ham til råds, vil han fraråde dem at tage risikoen, som er vokset med finanskrisen.

En statsopgave

Lauge Damstrup peger på, at der ville blive et ramaskrig, hvis der ikke blev skiftet vinduer på Kronborg. Eller hvis Rundetårn blev hugget op.

Han savner politikernes interesse for og viden om, hvad det indebærer at bevare et gammelt træskib.

- Stod det til mig, var det en statslig opgave, siger han.

- Det er en selvfølge, at vikingeskibsvrag, Dybbøl Mølle og andre danske seværdigheder skal bevares, så hvorfor er vi nu så tæt på at miste en dansk kulturskat som de gamle træskibe, spørger han.