I det fynske folks tjeneste

Trafikken over Storebælt stiger stadig

Både vej- og togtrafikken over Storebælt stiger fortsat. Det viser tallene for de første tre måneder af 2006. Biltrafikken er steget med 1800 biler om dagen.

Stadig flere tager turen over Storebælt

Mere trafik, mindre indtjening

De første tre måneder af 2006 viser at trafikken over Storebæltsbroen er steget knap 9%, svarende til 1800 biler mere om dagen end i samme tidsrum 2005.

I følge Sund & Bælt skyldes stigningen primært lavere priser og nye rabatter, der kom til i løbet af 2005.

Det betyder også, at trafikstigningen ikke kompenserer for den tabte omsætning. Vejtrafikken har indbragt 35 millioner kroner mindre end i samme periode året før. Indtjeningen var "kun" på 442 millioner kroner i januar, februar og marts 2006 mod 477 millioner i 2005.

Togtrafikken

Også togtrafikken er steget i første kvartal af 2006 i forhold til samme periode i 2005. Dog ikke så meget.

Antallet af passagerer, der krydsede Storebælt i første kvartal 2006 steg med 1,7%. Til gengæld steg indtjeningen på togtrafikken fra 156 millioner kroner i første kvartal 2005 til 171 millioner i 2006.