Tranekær Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet opstilling, 8 kandidater:


1.  * Annie Feldt, spidskandidat, Sekretær, Økonomiudv., Fmd., Socialudv., genoptiller
2. Erling Johansen, Afd.leder, Esbjerg Højskole
3. Susanne Jespersen, Edb ansvarlig
4. Kai Larsen, Pedel, Socialudvalget, Teknisk udvalg, genopstiller
5. Birthe Thordrup, Kunstner
6. Anne-Lise S. Hansen, Dagplejer, Økonomiudv., Teknisk udv., Undervisnings- og kulturudv., genopstiller
7. Henning Pil, Fmd., SiD
8. Uffe Mogensen, Metalarbejder


* Annie Feldt er en garvet Tranekær-politiker. Efter 20 år i kommunalbestyrelsen har hun stadig mod på mange års politisk arbejde. Annie Feldt slår på at service ikke må forringes på børne- og ældreområdet. Heller ikke selv om kommunen er økonomisk betrængt. Hun vil arbejde for mere turisme og erhverv for at kommunen skal kunne overleve. Den regionale Filmfond var hendes hjertebarn. Og hun tror på at den nok skal smitte positivt af på hele øen. Annie Feldt var en bragende Ja-siger ved afstemningen om kommunesammenlægning. Hun kæmper fortsat på at forene de tre kommuner.

Ikke i valgforbund


C: Det Konservative Folkeparti, sideordnet opstilling, 2 kandidater:


1. * Lars Prytz, Spidskandidat, Gårdejer, genopstiller
2. Pia Vinther Ohrt, Husmor


* Konservative går til valg på tryghed fra barndom til alderdom. Sikre dagpleje,børnehaver, hjemmepleje, plejehjem etc. Og på endnu et forsøg på kommunesammenlægning. Spidskandidat Lars Prytz var i sin tid en af ophavsmandene til debatten. Og han giver et nyt forsøg gode chancer. Eftersom alle konservative kandidater i de tre kommuner er ja-stemmere.


Valgforbund: C+0+V


V: Venstre, sideordnet opstilling, 8 kandidater: 


1. * Jørgen Nielsen, Spidskandidat, genopstiller
2. Bo Nissen, Fmd., Undervisnings- og kulturudv., Teknisk udv., genopstiller
3. Vagn Pertl, Viceborgmester, Socialudv., Undervisnings- og kulturudv., genopstiller
4. Karin Nielsen, Medhjælpende hustru
5. * Svend Brandenhof Nielsen, Eksportkonsulent
6. *Jens Alfred Jørgensen, Gårdejer
7. Marie Louise Duvier, Selvstændig
8. * Otto Rønholt Christensen, Maskinhandler


* Jørgen Nielsen har været med i kommunalbestyrelsen i to perioder og er denne gang Venstres borgmesterkandidat. Han var i forrige periode formand for teknisk udvalg, og er nu næstformand i  socialudvalget og undervisnings-og kulturudvalget samt formand for skatteankenævnet. Venstre vil vedholdende kæmpe for at bevare - og gerne udbygge - det gode serviceniveau, der er på stort set alle områder. En vigtig brik i det spil er engagerede medarbejdere, og derfor skal personalepolitiken hele tiden ajourføres. Venstre vil servicere erhvervslivet med alle til rådighed stående midler og vil aktivt støtte nye initiativer, selvfølgelig også på kultur- og turistområdet.

Valgforbund: C+0+V

 
O: Danske Folkeparti, 3 kandidater:


1. * Elisa Hansen, Forretningsindehaver, Økonomiudv., Socialudv., genopstiller
2. Rholf Boserup 
3. Ebbe Bech Jensen.


 * Elisa Hansen er Dansk Folkepartis spidskandidat til borgmesterposten. I 1997 blev Elisa Hansen valgt ind for partiet venstre med 207 personlige stemmer. Et kanonvalg, der skaffede hende det næsthøjeste antal stemmer. 1.oktober i år valgte hun at skifte til Dansk Folkeparti, og nu håber partiet, at den tidligere pornodronning med sit vælgertække kan skaffe Dansk Folkeparti et kanonvalg og Elisa Hansen en borgmesterpost. Elisa Hansens mærkesager vil være ældreområdet og modstand mod et asylcenter i Tranekær. \"De ældre er min hjertesag. De har skabt vores velfærd, og derfor skal vi behandle dem ordentligt. Jeg vil arbejde for et plejehjem i den nordlige del af kommunen. Vores nuværende lejekontrakt udløber jo i 2007. Vi skal også have opført nogle seniorboliger i stil med dem i Tullebølle,\" siger Elisa Hansen.


Valgforbund: C+O+V

 


H: Helheden, sideordnet *, 5 kandidater


1. ** Knud Kristensen, Navigationslærer, Undervisnings- og kulturudvalg, genopstiller
2. Ole Hansen, Skolesekretær
3. Pia Clausen, Gruppeleder
4. Arne Gotfredsen, Serviceassistent
5. Steffen Rasmussen, Maskinsnedker


**Helheden er sideordnet. På ægte demokratisk vis betyder det INGEN spidskandidat.
 
** Knud Kristensen opstillede og blev valgt i 1997 for Socialdemokratiet, som han senere brød med. Helheden har to valgtemaer: Kommunens økonomi
og Ældreomsorg


Listen vil arbejde på at få kommunens gæld nedbragt.
Hjemmeplejen i hele kommunen vil også være en mærkesag. Og hvis det omtalte senior- og kulturcenter ikke bliver til noget vil Helheden tage fat på at
bygge et nyt plejehjem i Lohals. Indtil nu har kommunen lejet sig ind på plejehjemspladser.


Ikke i valgforbund


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Tranekær Kommune