Tranekær Kommune - Valgtemaer

-

-

Deltag i debatten om valget i Tranekær


Ny borgmester efter 22 år i Tranekær
Efter 22 år i stolen takker venstremanden Svend Aage Hansen af ved dette valg. Han har siddet i byrådet siden 1974, og nu da han har fået et 7-tal foran sin alder, synes han, det er på tide at lade nye kræfter komme til. Selv begrunder han fratrædelsen med behov for bl.a. mere tid til børnebørnene. Venstres nye spidskandidat er Jørgen Nielsen, som allerede sidder i kommunalbestyrelsen.


Skatten stiger voldsomt i Tranekær
Og det gør grundskylden også. Skatten stiger med 1,2 procent til ialt 22,5 procent. Oven i det skal husejere betale 4 promille mere i grundskyld næste år. Afgående borgmester Svend Aage Hansen siger, at Tranekær ikke har andre muligheder. Kommunen fik nemlig ikke del i de 60 millioner kroner, regeringen har sat af til vanskeligt stillede kommuner.


Tranekær i knæ
Tranekær er på falittens rand. Kommunen befinder sig i
en vanskelig situation med dalende beskatningsgrundlag og stigende sociale udgifter. Kommunen har rendt regering og Folketing på dørene for at få økonomisk hjælp - eventuelt blive sat under administration. Men forgæves. Kommunen fik IKKE del i statens pulje til betrængte små-kommuner.
Det er en skuffet borgmester, der nu forlader sin post
efter 22 år. \"Staten spiller med skjult dagsorden. De vil en kommunesammenlægning. Det ville borgerne ikke. Nu bliver vi tvunget i knæ. Ingen sammenlægning - ingen tilskud \", siger afgående borgmester Svend Aage Hansen. Han tilføjer, at Bornholm er blevet belønnet for deres kommunesammenlægning med 10 millioner statskroner.


Nej til kommunesammenlægning
Da spørgsmålet om kommunesammenlægning var på tale, var han i øvrigt den eneste kommunalpolitiker på nær den daværende partifælle, Elisa Hansen (nu skiftet til dansk Folkeparti), som anbefalede et nej. Et flertal i Tranekær Kommune stemte ja til en sammenlægning. Det gjorde sig også gældende i Rudkøbing, mens et lille flertal i Sydlangeland stemte nej. Da betingelsen for en sammenlægning var, at et flertal i alle tre kommuner skulle stemme ja, blev muligheden forkastet.
Den afgående borgmester er dog stadig fast i troen: \"Men får ikke een rig kommune af at lægge tre fattige sammen\", siger han.


Tilbage til  hovedsiden om Tranekær Kommune