Tre fynske fredninger på top-10

Kulturarvsstyrelsen har sammensat en liste over de ti mest spændende nyfredninger og restaurerings-projekter i 2010.

Hele tre fynske fredninger er med på top-10. Listen er Kulturarvsstyrelsens bud på de ti mest spændende nyfredninger og restaureringer i 2010.

Grubbe Mølle restaureret

Grubbe Mølle ved Horne Å er en større landbrugsejendom med adskillige længer, hovedsageligt fra to perioder - midten af 1700-tallet og 1930'erne.

Anlægget har både en vindmølle og en vandmølle, der begge er fredede, og fuldt funktionsdygtige. Der er gennemført en omfattende restaurering af vandmøllebygningen.

Herregårdens Broløkkes østfløj sat i stand

Herregården Broløkke har siden 2005 gennemgået omfattende istandsættelser både udvendigt og indvendigt. Senest er de malede interiører i fire rum i østfløjen restaureret.

Søbygård på Ærø

Søbygårds murede stormhærgede nordlænge fra 1750 blev i 2010
forsigtigt taget ned og genopmuret med naturlige skævheder,
genanvendelse af mursten og genisætning af mindre sammenhængende
murpartier fra den nedtagne bygning.

Læs mere