I det fynske folks tjeneste

Trods IC4-problemer på Fyn: DSB-togene kører stadig penge hjem

Endnu en gang var IC4-togene et problem for DSB i første kvartal. Men togene kører stadig penge hjem.

Mylder og trængsler ved toget.

DSB gav overskud i første kvartal trods nye IC4-kvaler. Det viser regnskabet, der er offentliggjort torsdag morgen.

Samlet kunne DSB notere sig en omsætning på 2,5 milliarder kroner i kvartalet, på niveau med samme periode sidste år. Resultatet faldt til 39 millioner kroner fra 88 millioner kroner. 

Læs også Togtrafikken på Fyn ramt af forsinkelser og aflysninger

- Udviklingen var i de første tre måneder af 2017 negativ påvirket af fald i passageromsætningen og øgede hensættelser til tab på kontrolafgifter, skriver DSB.

Endnu en gang spillede IC4-togene DSB et puds i kvartalet. I marts faldt en hydraulikpumpe pludseligt af et togsæt. Derfor måtte alle togene tages ud af drift i flere uger.

Da IC4-togene, der er under udfasning efter et årtier langt problemfyldt forløb, står for små 10 procent af den samlede togdrift, måtte DSB lave nødkøreplaner.

- Efter knap tre ugers intensivt arbejde fik DSB skabt en midlertidig løsning, der betød, at det ikke vil udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, hvis en hydraulikpumpe igen løsner sig.

- 27. marts blev IC4-togsættene genindsat i driften, skriver DSB.

IC4-togene er da også fortsat dem, der klarer sig allerdårligst hos DSB, når det kommer til stabil drift.

Ifølge regnskabet var der en "teknisk hændelse, som forsagede en forsinkelse", for hver 4200 kilometer, et IC4-tog kørte. For IC3-togene er tallet 60.200 kilometer.

I kvartalet havde DSB 48,7 millioner rejsende, en stigning på en procent. Det dækker dog over fald på strækningerne over Storebælt og på Fyn og Jylland. Antallet af passagerer i S-tog steg dog med tre procent til 29,1 millioner.

- På strækninger, hvor togdrift ikke har været påvirket af sporarbejder med videre, har det været muligt at tiltrække flere kunder, skriver DSB i regnskabet.

DSB gav i 2016 et underskud på over to milliarder kroner, da man måtte nedskrive værdien af IC4-tog markant.

IC4-togenes brogede historie

IC4-togene har været en torn i øjet på DSB, siden de blev bestilt for over 15 år siden. IC4-togene, der blev købt for milliarder af DSB i 2000, er aldrig kommet ordentligt i gang og har været plaget af problemer.
I 2016 måtte DSB nedskrive værdien af togene med over to milliarder kroner og erkende, at de aldrig er kommet ordentligt i brug.

 * 2000: DSB bestiller 83 IC4-tog til i alt fem milliarder kroner hos italienske Ansaldobreda for 5,3 milliarder kroner. Alle tog forventes at være leveret og i drift inden 2006.
 * 2003: De første togsæt kommer til Danmark, men de er ikke køreklar.
 * 2007: De første IC4-tog bliver testkørt i Danmark. De kommer dog ikke i drift på grund af lugtgener fra togets udstødning.
 * 2008: Første IC4-tog kører i ordinær drift på en dansk strækning.
 * 2009: Ny dato for endelig levering af IC4-togene bliver udgangen af tredje kvartal 2012.
 * 2011: DSB indstiller al kørsel med IC4, efter at togene to gange på få dage er kørt forbi røde stopsignaler.
 * 2012: Trafikstyrelsen giver DSB tilladelse til igen at køre med passagerer i IC4-togene.
 * 2013: Det kommer frem, at udgifterne til IC4-tog har overskredet budgettet med mere end en milliard kroner.
 * Sommeren 2016: Status er, at 30 af de indkøbte IC4-tog kører - samme antal som i juni 2015. Planen er, at 77 tog skal være i drift i 2019.
 * December 2016: DSB opgiver de facto togene. Det besluttes, at de skal bruges som regionaltog, indtil de kan udfases.
 * Februar 2017: DSB nedskriver værdien af IC4-togene med over to milliarder kroner.
 * Marts 2017: IC4-togene får akutte problemer med sine hydraulikpumper og må tages ud af drift i flere uger.

Kilder: Ritzau, DSB, Ingeniøren.