Trods kritik af Finanstilsynet: Lån til ledelsen OK siger Totalbankens aktionærer

Flertal fejede forslag fra aktionær af bordet på torsdagens generalforsamling i Totalbanken.

Det har ikke været helt godt med de interne producerer for at bevilge lån til direktion og bestyrelse i Totalbanken på Fyn.

Det har Finanstilsynet i 2017 og 2020 påtalt ved tilsynsbesøg i den fynske bank.

Ved et besøg sidste sommer konstaterede tilsynet, at har været betydelige mangler i bevillingsprocesserne omkring udlån omfattet af § 78 i lov om finansiel virksomhed (bestemmelsen omhandler lån til bestyrelsesmedlemmer, direktører og nærtstående i finansielle virksomheder).

Ved udgangen af 2020 var der ydet lån for 1,2 mio. kr. som tabsgaranti for realkreditlån til bestyrelsen, mens der i reelle lån var ydet 3,5 mio. kr. til en vægtet gennemsnitsrente på 3,27 pct., viser årsregnskabet.

Det er et markant fald fra året før, hvor der i 2019 var lån for 9,9 mio. kr. til en gennemsnitsrente på 6,51 pct., mens garantien for realkredit var stort set det samme, oplyste Finanswatch tirsdag.

Alligevel havde en lokal aktionær torsdag aften ikke held med at få nedlagt forbud mod fremtidige lån til bankens ledelse, da der på grund af corona-restriktioner var elektronisk generalforsamling i banken.

Bestyrelsesformand Claus Moltrup kommenterede forslaget på bestyrelsens vegne.

Han understregede, at påbuddet alene omhandler bevillingsprocesser og markedsvilkår, som Finanstilsynet har fundet utilstrækkeligt dokumenteret. 

Ifølge formanden var forholdet er efter ledelsens opfattelse bragt i orden, og bestyrelsen forventer ikke en gentagelse af påbuddet ved et kommende besøg af Finanstilsynet.

Ved den efterfølgende afstemning, der blev afgivet af 35,4 procent af den stemmeberettigede aktiekapital, stemte 16.074 stemmer for forslaget mod fremtidige udlån til ledelsen - imod stemte 1.114.964 stemmer.

Der blev også stemt om bankens lønpolitik, fremgår det af referatet fra bankens generalforsamling.

Totalbanken har gennem mange år praktiseret en enkel aflønning af såvel ledelse som medarbejdere. Det udmønter sig i fast løn og fravalg af variable løndele, optioner med videre.

Generalforsamlingens vejledende afstemning godkendte vederlagsrapporten med 99,54 procent af stemmerne.

I 2020 blev bestyrelsen med 8 personer samlet aflønnet med  godt en million kroner. Tilsvarende blev direktionen med 1 person sidste år aflønnet med 2.7 millioner kroner. Hertil kommer aftalt pension på 22 procent.

Bankdirektør Ivan Sløk gennemgik årsregnskabet, som viste et overskud  på knap 40 millioner kroner.

31 millioner overføres som overskud, og der udbetales ikke udbytte.