Trods lønhop i Østeuropa: Godt affaldsår for Marius P.

Omsætning på knap 1,1 milliarder kroner til renovations-gigant i Ferritslev. Overskud steg til 260 millioner før skat,

Mange danske virksomheder har de seneste år flyttet produktion til Slovakiet og Tjekkiet - på Fyn bl.a. Kompan, Orifarm og Marius Pedersen.

Det har ud fra et lønmæssigt synspunkt været en fordel, men nu er regeringerne i de to lande begyndt at kræve højere mindstelønninger.

Dertil kommer, at der er høj beskæftigelse og rift om medarbejderne. 

Det kostede sidste år renovations- og affaldsfirmaet Marius Pedersen A/S en stigning på 10 procent i lønudgifter, viser det netop offentliggjorte regnskab for 2017.

Selv om det påvirkede indtjeningen har 2017 alligevel været et fint år for den fynske affaldsgigant.

Omsætningen steg med cirka 30 millioner kroner til knap 1,1 milliarder kroner, mens overskuddet før skat blev forbedret med 43 millioner kroner til knap 260 millioner kroner før skat.

Det var væsentligt bedre end budgetteret.

Stigningen skal desuden ses i lyset af, at der er investeret væsentligt i 2017.

Marius Pedersen har bla. forbedret indtjeningen på det danske marked, virksomheden er blevet mere effektiv og rentabel.

På markederne i Tjekkiet og Slovakiet har aktiviteterne og mængderne i 2017 været stabile og udviklingen været tilfredsstillende, hedder det i ledelsesberetningen. 

Marius Pedersen forventer yderligere vækst i indeværende år, og i første kvartalet lå indtjeningen over budget.

Investeringerne i Danmark i 2017 har været på et historisk højt niveau og udgør 174,3 millioner kroner.

Egenkapitalen er på 1,2 milliarder kroner.

Selskabet beskæftiger 900 ansatte og er ejet af stifteren Entreprenør Marius Pedersens Fond.