I det fynske folks tjeneste

Truende forureninger på Fyn

Flere forurenede grunde på Fyn betegnes som truende for sundheden eller grundvandet, søer, vandløb eller havet.

Stige Ø Losseplads er på listen over truende jordforureninger

Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Karma Arbejdstøj og et renseri i Odense står på listen over jordforureninger, som truer sundheden eller grundvandet.

Der er i alt 29 jordforureninger i denne kategori i hele Region Syddanmark.

Stige Ø losseplads ved Odense Fjord betegnes som en trussel mod vandløb, søer eller havet.

I denne kategori findes 14 grunde i hele regionen.

Det fremgår af en opgørelse over jordforureninger i Region Syddanmark, som regionen har lavet.

Region Syddanmark har registreret ialt 44 jordforureninger, hvor det vurderes at ville koste mere end 10 millioner kroner at rense op.

Læs mere