I det fynske folks tjeneste

Tue Sylvest

-

-


Navn: Tue SylvestParti: MinoritetspartietBopæl: OdenseOpstillingskreds: Fyns Amt - alle kredse som nummer 2Tillidsposter: medlem af Retsforbundet og Folkebevægelsen mod EU's ledelserAntal stemmer FV2001: Kontakt: tue_sylvest@hotmail.comPersonlig hjemmeside:

 

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Hvad er dine fynske mærkesager?
Udflytning af statslige arbejdspladser til Fyn, en udvidelse af Odense Universitet med flere tunge studier (ligesom man har gjort med jura), forbedret færgetrafik for de små samfund (så man ikke skal finde sig i, at sidste færge sejler før klokken 21 - det gør det svært at bo på øerne). Forbedre vandmiljøet, så vi kan sikre rent drikkevand til fynboerne i fremtiden, uden at ødelægge landbrugets mulighed for at eksistere. Det skal være både miljø og landbrug. Forsøge at sikre de små erhvervsdrivende nemmere forhold, så man ikke bliver tvunget til store fusioner. Desuden skal vi havde gjort en kæmpeindsats for at få alle vores medborgere med, både indvandrerne, de fattige og alle de andre minoriteter som eksistere i den fynske hverdag. Vi skal være lige - os alle sammen.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Ved ikke at acceptere, at Fyn holdes udenfor når eksempelvis statslige arbejdspladser skal fordeles. Det kan ikke passe, at vi har 16 nuværende fynske medlemmer af Folketinget som tillader sig, at glemme alle deres løfter under valgkampen i 2001. De har ikke fortjent at blive genvalgt, når de sender fynboer ud i arbejdsløshed. Foruden dette så vil vi støtte nye virksomheder der vil placere sig i ydreområderne i Danmark (herunder Fyn), så man kan få en større geografisk spredning af de gode nye virksomheder. Desuden skal man via lovlettelser i administrationen gøre det nemmere, at få eksisterende virksomheder til at udvide i Danmark i stedet for i udlandet. Der er alt for meget bureaukrati i dansk erhvervslovgivning, så almindelige mennesker slet ikke ville gide have egen virksomhed. Det skal gøres letter - vi har IKKE råd til at lade være.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Jeg mener at de seneste mange års politik overfor samfundets svageste er gået for vidt. Det kan ikke passe, at vi skal bygge et Danmark på angst overfor hinanden. Der skal gøres op med den tro, at vi som danskere kan tillade os, at lukke af overfor de mennesker der kommer til vores land og som er i nød. Dem kan man ikke tillade sig at behandle som et simpelt nummer, men derimod skal de have lov til at leve på lige fod med os andre i dette land. Det betyder ikke, at vi ikke skal stille krav til vores nye medborgere - for det skal vi - men krav som skal ligestilles med dem vi stiller til en hvilken som helst person her i landet.

Indvandrerne skal tilbydes uddannelse eller jobs fra første dag de bosætter sig her i landet. For en hvilken som helst person og familieforsørger bliver kun personligt styrket, hvis man oplever den succes som det er at være ligesom alle de andre, der forsørger deres familie. Så derfor skal man igangsætte nogle reelle initiativer, der har til formål, at skaffe disse arbejdspladser og uddannelsespladser, gerne med løntilskud i starten, hvis det kan hjælpe de berørte mennesker. Men samme initiativer skal tilbydes, også de danskere der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Ja det er der faktisk, men det skal ske med krav om en renere produktion, for landbruget (her tænkes på alle grene af landbruget og ikke kun svinefarmene). Men de skal have muligheder for at udvikle og udvide deres produktion, så vi sikre de enorme arbejdsmæssige ressourcer der ligger i et stærkt landbrug. For man skal altså huske på, at 1 ud af hver 10'ende fynbo der er på arbejdsmarkedet befinder sig i landbruget eller landbrugsrelaterede erhverv. Derfor er det altså nødvendigt, at medtænke landbruget i en grønnere fynsk fremtid, så erhvervet også kan være der.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Desværre medfører kommunalreformen en udflytning af amtslige arbejdspladser til andre dele af Danmark - altså taber Fyn IGEN. Desuden mister vi det lokale folkestyre, som de små kommuner stod for, da man altid kunne henvende sig til den lokalepolitiker nede i brugsen eller hos købmanden, hvis man var utilfreds eller tilfreds med noget særligt. Der var en folkelig kontakt, som man ikke kan forvente vil være eksisterende i de store kommuner, der vil ligge på Fyn i fremtiden. Men vi i Minoritetspartiet vil gøre meget for, at sikre at det ikke er de fynske arbejdspladser der tabes på gulvet, når fremtidens statslige arbejdspladser skal fordeles. Desuden foreslår jeg, at der i alle nye kommuner oprettes sogneråd, der kan få rådgivende og økonomisk indflydelse på de nye store kommuner. Disse sogneråd skal vælges af borgerne i de nye storkommuner, samtidigt med, at man går til valg til den store kommune. Sognerådene skal dermed have lov til at administrere en hvis procentsats, at de skattekroner der bliver indkrævet i sognet. På denne måde håber vi, at man kan forhindre de værste virkninger ved de nye store kommuner.