I det fynske folks tjeneste

Tusinder til Åbent Landbrug

Mink, jerseykalve, tomater, heste, kalve, stalde og maskiner tiltrak søndag tusinder af fynboer til Åbent Landbrug.

01:10

1 af 8

På gården Christiansborg ved Ørbæk var mere end 2000 fynboer på besøg for at se på malkekvæg, kalve og stalde. Det er næsten dobbelt så mange som sidste år.

På Troelsmose Gård uden for Odense var tilstrømningen også større end forventet. Mere end 1400 fynboer var på besøg i løbet af dagen. Her kunne gæsterne ligeledes se køer, stalde og alverdens landbrugsmaskiner.

Antallet af åbne gårde var i år seks og det er noget færre end tidligere år, og det kan være en af forklaringerne på den massive tilstrømning til de deltagende landbrug.

Som noget nyt var der også åbent landbrug hos en minkavler i Nyborg. Her lagde mere end 600 besøgende vejen forbi for at se og røre ved de bløde skind.