Tyskerne lejede færre sommerhuse

I 2013 var de danske sommerhuse udlejet to procent mindre end i 2012. Syddanmark har det største fald med -3,7 procent. Især svigtede de tyske turister.

De danske sommerhuse tog sidste år et dyk i antallet af udlejninger, og det var primært på grund af færre besøg fra vores tyske naboer.

I 2013 var antallet af sommerhusudlejninger herhjemme to procent mindre i forhold til i 2012, viser tal fra Danmarks Statistik.

Men det står ikke helt skidt til med sommerhusudlejningen, vurderer cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark. Han mener i stedet, at de danske sommerhusejere har været igennem et fornuftigt år på udlejningsfronten.

- Udlejningsaktiviteten befinder sig tæt på et nogenlunde "normalt" leje, siger cheføkonomen i en kommentar til tallene.

Christian Hilligsøe Heinig nævner, at antallet af udlejede hus-uger i 2013 endte 0,3 procent højere end gennemsnittet for perioden 2004-2013.

- Og på et højere niveau end tilbage i eksempelvis 2005/2006 og 2009/2010, tilføjer cheføkonomen, der fortæller, at der stadig er tale om et fald i antallet af udlejede hus-uger.

- Isoleret set var 2013 altså et lidt dårligere år end 2012 på udlejningsfronten, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Dykkes der ned i tallene, valgte de tyske familier i mindre omfang at holde ferie i et dansk sommerhus sidste år. I alt faldt antallet af tyske ferieuger i sommerhusene med 3,3 procent i 2013 i forhold til året forinden.

- Tyskerne er dog stadig langt de flittigste gæster i de danske sommerhuse. De optog 68,9 procent af samtlige udlejede hus-uger i 2013. Det er den laveste andel registreret siden 2008, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Til gengæld har vi herhjemme benyttet sommerhusene i lidt større udstrækning end tidligere, idet de udlejede hus-uger for danskerne steg med 0,4 procent i 2013.

Samlet set lå antallet af udlejede hus-uger til danskerne næsten syv procent over gennemsnittet i perioden fra 2004-2013, påpeger Christian Hilligsøe Heinig.

- En oplagt forklaring er formentligt et fornuftigt dansk sommervejr, som medførte, at flere danskere droppede udlandsrejsen, siger han.

- Der kan også være en effekt af, at de stadig sløje økonomiske konjunkturer har fået flere danskere til at holde igen på feriebudgettet, og at udlandsrejsen dermed er blevet skåret væk, uddyber cheføkonomen.

Fakta