I det fynske folks tjeneste

Tyve slipper billigere i Svendborg Byret

Indbrudstyven slipper billigere, hvis han bliver dømt i Svendborg Byret frem for i Byretten i Esbjerg. Det viser en ph.d. afhandling lavet af Rasmus Wandall fra det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

-

Indbrudstyven slipper billigere, hvis han bliver dømt i Svendborg Byret frem for i Byretten i Esbjerg. Det viser en ph.d. afhandling lavet af Rasmus Wandall fra det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Rasmus Wandall har gennemgået 227 sager om indbrud i privat ejendom. Afhandlingen viser, at den største forskel findes mellem byretterne i Esbjerg og Svendborg. Her er en indbrudstyvs odds for at slippe med en betinget dom 73 procent højere, hvis dommen afsiges i Svendborg frem for i Esbjerg.

- Undersøgelsen peger i retning af, at det ikke bare har betydning, hvad man har gjort eller hvem man er, men også ved hvilken domstol, afgørelsen bliver truffet, siger Rasmus Wandall til Ritzau, og han fortsætter:

- Det her er jo interessant, fordi vi har et ideal om, at der skal udmåles ens straf ved forskellige byretter.

Undersøgelsen har også afdækket, at der er forskel på, hvilke forhold der tages hensyn til, når en skyldig skal idømmes straf. I indbrudssager er der risiko for en hårdere straf, hvis man er langt nede på den sociale rangstige og såkaldt ressourcesvag. Undersøgelsen tyder tilsammen på, at domstolene er parat til at give en fordel til dem, der umiddelbart \'står til at redde\' fra en kriminel løbebane.