I det fynske folks tjeneste

Udbrud af bipest på Fyn

En ondartet bipest har ramt flere områder på Fyn. Sygdommen slår honningbiernes larver ihjel og kan give biavlerne store tab.

Bipesten har især ramt Vestsjælland, København og Fyn, oplyser NaturErhvervstyrelsens Centrale Bigårdsregister.

Ondartet bipest er en meget smitsom sygdom, som slår honningbiernes larver ihjel. Derfor er det nødvendigt med skarp kontrol og omgående bekæmpelse ved udbrud.

- Ved mistanke om ondartet bipest kræver vi, at der bliver taget kontakt til den lokale biinspektør. En tavleprøve skal indsendes til Offentlig Bisygdomsbekæmpelse, og her bliver prøven analyseret. Viser det sig, at det er ondartet bipest, vil biinspektørern behandle de angrebne bifamilier og i øvrigt inspicere alle bigårde indenfor en given radius for at forhindre spredning af den smittefarlige bakterie, som er årsag til udviklingen af ondartet bipest," oplyser akademisk medarbejder Birgitte Lund fra NaturErhvervstyrelsen.

Overvågning og kontrol i alle ramte områder bliver ledet fra Aarhus, og her lyder beroligende toner til biavlerne.

- Antallet af udbrud er ikke alarmerende hverken sidste år, da der blev registret 23 udbrud, eller i år, da vi indtil nu har registret 44 udbrud, og forventer næppe mere end 50 i hele landet," siger Per Kryger, forsker og ansvarlig for Offentlig Bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet.

NaturErhvervstyrelsen udbetaler erstatning for tabet af de tilintetgjorte bifamilier i forbindelse med bekæmpelse af bipest.