Uddød musling lever på Fyn

Den var ellers erklæret uddød i Danmark, den tykskallede malermusling. Men nu har en miljøtekniker fra Fyns Amts Natur- og Miljøafdeling fundet muslingen i Odense Å. Fundet lover godt for vandmiljøet på Fyn, fordi den tykskallede malermusling stiller store krav til de miljø, som den lever i.

-

Den var ellers erklæret uddød i Danmark, den tykskallede malermusling. Men nu har en miljøtekniker fra Fyns Amts Natur- og Miljøafdeling fundet muslingen i Odense Å.
Fundet lover godt for vandmiljøet på Fyn, fordi den tykskallede malermusling stiller store krav til de miljø, som den lever i.

Muslingen er i tilbagegang over det meste af Europa, og i Danmark betragtede Danmarks Miljøundersøgelser den som uddød, men det holder altså ikke stik.

Lever i åens slyngninger
Muslingen er blevet fundet flere steder i åen fra Stenløse og til Lundegård, flest er der tilsyneladende ved Kratholm, muslingen er fomodentlig ikke engang sjælden på det punkt, hvor åen har sine naturlige slyngninger.

Når muslingen har det godt på Fyn, så skyldes det blandt andet, at den lille karpefisk elritsen trives i de fynske vandløb. Malermuslingens larver snylter nemlig på elritsen i deres første levetid.

Svær at finde
Den tykskallede malermusling kan blive op til ti centimeter lang og har nogle usædvanligt tykke skaller, alligevel er den svær at finde, da den lever nedgravet i sandbunden. Det er kun en lille del af muslingens bagende, hvor ånderøret sidder, der stikker op.