I det fynske folks tjeneste

Udgifter til høreapparater er eksploderet

De fynske kommuners udgifter til høreapparater er eksploderet de seneste år. Det viser en undersøgelse, TV 2/Fyn har lavet.

Samtlige fynske kommuner har haft kraftigt øgede udgifter til høreapparater. Værst ser det ud i Nyborg Kommune, hvor udgiften fra 2007 til 2008 er steget fra 2,7 millioner kroner til næsten 5,9 millioner kroner - altså en stigning på over 100 %.
Kommunerne overtog området fra amterne i 2007.

Frit valg mellem privat og offentligt tilbud

Udgifterne er opgjort i millioner kroner.

En af forklaringerne på den voldsomme udgiftsstigning kan være, at flere private hørecentre er kommet på markedet.
Ventetiden på høreklinikken på Odense Universitets Hospital er i følge kommunerne oppe på 18 måneder, og derfor bruger en stor del af patienterne det private tilbud, fordi der er frit valg.

Hvis en patient med nedsat hørelse ikke kan få tid i det offentlige system skal kommunerne refundere udgiften til det private hørecenter.
Den takst er forhandlet på plads med Kommunernes Landsforening og er fra 2007 til 2009 er steget fra 5.661 kroner til 6.010 kroner.

Men det kræver en speciallægehenvisning at få et høreapparat.

Flest penge til private hørecentre

I Faaborg-Midtfyn Kommune gik 68,5 procent af udgifterne i 2008 til private udbydere af høreapparater. Resten gik til det offentlige.

På landsplan bliver der udleveret cirka 100.000 høreapparater om året, og det tal er nogenlunde stabilt på trods af de øgede udgifter.
Men efter kommunerne har overtaget ansvaret for at betale høreapparaterne er der sket en ændring i, hvor apparaterne udleveres fra.

Tidligere kom 25 % af apparaterne fra de private hørecentre, nu kommer 40 procent fra de private.

Flere kommuner forklarer, at det offentlige via Kommunernes Landsforening kan indkøbe høreapparaterne billigere, fordi de købes samlet til hele landet.

Høreapparater sprænger budgetterne

I Kerteminde Kommune er udgiften til høreapparater steget fra 2 millioner kroner i 2007 til 3,3 millioner kroner sidste år, og det har betydet, at budgetet på området er sprængt, og det er langt fra det eneste sted, det er sket.

I Middelfart Kommune var der et merforbrug på 1,6 millioner kroner i forhold til det budgetterede.