Udliciterede gartnere frygter fremtiden

20 gartnere i Park- og Vejservice i Odense Kommune frygter lønnedgang og forringede ansættelsesvilkår. Deres arbejde skal udliciteres, og kommunen har ikke betinget sig, at medarbejderne kan bibeholde deres overenskomst.

-

20 gartnere i Park- og Vejservice i Odense Kommune frygter lønnedgang og forringede ansættelsesvilkår. Deres arbejde skal udliciteres, og kommunen har ikke betinget sig, at medarbejderne kan bibeholde deres overenskomst.


De 20 gartnere, der i dag passer de grønne områder i Søhus, Næsby, Fruens Bøge og Tårnbjerg skal måske have ny arbejdsgiver i starten af det nye år. I hvert fald skal deres arbejdsområde sendes ud i licitation, og hvis en privat anlægsgartner vinder opgaverne, risikerer de 20 gartnere at skulle ind under en ny og forringet overenskomst.


Ideologisk korstog
\"Det er ualmindeligt usmart, at gartnerne risikerer lønnedgang og dårligere arbejdsvilkår, men det er et resultat af Venstres ideologiske korstog\", siger Søren Thorsager, der er medlem af Miljø- og teknikudvalget i Odense Kommune.


I dag arbejder de 20 gartnere under en overenskomst mellem Odense Kommune og SiD Kommunal- & Jernbanearbejdernes fagforening. Men når de fire grønne områder bliver udliciteret, vil de 20 medarbejdere gå ind under overenskomsten med gartnernes fagforening og de private anlægsgartnere.


\"Det vil betyde, at vores medlemmer risikerer en lønnedgang og samtidig mister de deres tryghed i ansættelsen, \" siger Gerry Sheridan, der er næstformand i SiD Kommunal- & Jernbanearbejdernes fagforening.


Blodpropper og sygemeldinger
Mange af de 20 medarbejdere har i dag et opsigelsesvarsel på seks måneder. I den nye overenskomst vil opsigelsesvarslet blive 14 dage. Samtidig risikerer gartnerne at miste omsorgsdage, afspadsering og et vintertjenestetillæg på 2-3000 kr. pr måned.


\"Vores kolleger er skræmte over disse fremtidsudsigter. Flere kolleger har fået blodpropper de sidste uger, og antallet af sygemeldinger er steget\", fortæller Palle Kvolsgaard, der er tillidsmand for de 20 gartnere.


Licitation del af budgetaftale
Det er partiet Venstre, der har presset på for at få udliciteringen gennemført allerede i år. I følge en budgetaftale med De Konservative og Socialdemokratiet har Venstre vetoret til at presse licitationen igennem i år, og det har partiet benyttet sig af.


Socialdemokratiet ville hellere have udskudt licitationen i Næsby indtil kommunen har ændret reglerne omkring licitationer.


\"Vi vil gerne have udskudt licitationen i Næsby indtil vi havde fået revideret reglerne fra 1993. Dermed kunne vi have fået regler der garanterer, at medarbejderne kan opretholde deres løn- og ansættelsesvilkår i hele kontraktperioden, men det ville Venstre ikke være med til\", siger Søren Thorsager fra Socialdemokratiet.


Medarbejderne fra Park- og Vejservice var tirsdag til møde med borgmester Anker Boye(S), men i følge tillidsmand Palle Kvolsgaard kom der intet resultat ud at mødet. Licitationsplanerne går planmæssigt videre.