Udslip af kviksølv holdt hemmeligt i to måneder

Et udslip af kviksølv fra Kommunekemi i Nyborg blev holdt hemmeligt i to måneder. Kommunekemi fortæller først nu offentligheden, at flere hundrede liter stærkt kviksølvholdigt spildevand slap ud fra Kommunekemi i september.

-

Et udslip af kviksølv fra Kommunekemi i Nyborg blev holdt hemmeligt i to måneder. Kommunekemi fortæller først nu offentligheden, at flere hundrede liter stærkt kviksølvholdigt spildevand slap ud fra Kommunekemi i september. Det skriver Fyns Amts Avis i dag.

Spildevandet nåede videre til Nyborgs kommunale rensningsanlæg, som blev advaret af Kommunekemi. Kviksølvet, der overskred grænseværdien 52.000 gange, slap forbi Kommunekemis stikprøvekontrol og slap ud i det kommunale rensningsanlæg, fordi et elektronisk overvågningssystem var brudt ned. Udslippet kunne have udviklet sig til en miljøkatastrofe, hvis den ikke var blevet opdaget.

Kommunekemi og amtets miljøtilsyn siger, at offentligheden ikke blev underrettet om udslippet, fordi der ikke skete noget.