I det fynske folks tjeneste

Udvalg bør lytte til borgerne

Demokratiet i Odense kan styrkes, hvis borgerne kan få foretræde for de politiske udvalg. Det mener Enhedslistens Per Berga. Han rejser nu sagen i byrådet.

Forslag om styrelsesændringer fra Per Berga

Demokratiet i Odense kan styrkes, hvis borgerne kan få foretræde for de politiske udvalg. Det mener Enhedslistens Per Berga. Han rejser nu sagen i byrådet.

De seneste uger har et væld af fynske delegationer valfartet til Christiansborg for at få foretræde i forskellige politiske udvalg. Trafikudvalget har måtte høre om motorvejen og prisniveauet på Storebæltsbroen fra fynske politikere og interesseorganisationer.

Denne model vil Enhedslisten gerne have indført i Odense kommune. I dag kan borgerne ikke fremlægge deres sager for udvalgene, selvom sagerne siden 1. januar 1998 er blevet politisk behandlet i udvalgene. I dag finder de fleste sager deres afklaring i de politiske udvalg.

Per Berga foreslår, at borgerne får mulighed for fortræde for alle udvalg i kommunen - herunder det magtfulde økonomiudvalg. Det vil styrke demokratiet i Odense, mener enhedslistens repræsentant.

Samtidig vil Per Berga stille forslag om at Odense Byråd udvides med 2 medlemmer, så der i alt bliver 31 mandater.

I dag har byrådet 29 medlemmer. Udvalgene har 7 medlemmer, bortset fra Kultur- og Socialudvalget, hvor der kun er 5 medlemmer. Det mener Per Berga er for lidt i betragtning af, at udvalget administrerer 25 procent af kommunens budget.

Problemet kan løses, hvis byrådet udvides til 31 medlemmer, skriver Per Berga i en pressemeddelelse.