Udvalgte forurenede grunde

59 forurenede grunde i Fyns Amt kommer i betragtning til undersøgelse og, måske, oprensning for penge fra Oliebranchens Miljøpulje til næste år. Tilbage er ca. 440 grunde, hvor der tidligere lå en benzinstation.

-

59 forurenede grunde i Fyns Amt kommer i betragtning til undersøgelse og, måske, oprensning for penge fra Oliebranchens Miljøpulje til næste år. Tilbage er ca. 440 grunde, hvor der tidligere lå en benzinstation.


De grunde, der prioriteres højst ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser, eller i områder med mindre end 300 meter til en almen vandforsyning.


Derudover er der såkaldt følsom anvendelse - f. eks. boliger - på de fleste af dem.


For hver liter benzin, bilisterne køber, går 6-7 øre til Oliebranchens Miljøpulje, som hvert år udpeger knap 600 tidligere benzinstationsgrunde til undersøgelse og oprensning, hvis de viser sig forurenet.


Indtil april 1999 kunne amter og kommuner tilmelde grunde med gamle benzinstationer til Oliebranchens Miljøpulje. Det er altså ikke længere muligt at indstille flere grunde.


På landsplan er der, efter udvælgelsen for næste år, 5900 grunde på tilbage på listen. Heraf ca 440 på Fyn.