Udvidet fynsk-kinesisk samarbejde

Det fynske konsortium, TCM Denmark, indgår ny aftale med kinesiske myndigheder om udvik-ling af plantemedicin. En delegation fra TCM Denmark underskriver aftalen med Kinas Nationale Center for Udvikling af Bioteknologi under videnskabsministeriet torsdag.

Endnu mere ind i varmen

TCM Denmark regner med at komme endnu mere ind i varmen med den ny aftale, der ses som en blåstempling fra endnu en betydningsfuld myndighed i Kina.

I forvejen har TCM Denmark samarbejdsaftaler med myndigheder under det kinesiske sundhedsministerium.

Med den ny aftale forventer TCM Denmark et samarbejde om udveksling af Ph.d.-studerende med fokus på plantemedicin.

Der arbejdes også på at etablere et fælles forskningsprojekt, som skal vise, hvordan TCM Denmarks kompetencer og faciliteter kan skabe værditilvækst for kinesisk plantemedicin.

Den ny aftale ventes også at resultere i et samarbejdsprojekt, der skal løfte kinesernes dyrkning og forædling af plantemedicin op på europæisk standard.

Endelig vil aftalen styrke TCM Denmarks kommercielle muligheder i Kina.

Fynske lokomotiver

Fyns Amt og Syddansk Universitet har været de primære lokomotiver i arbejdet med at oprette konsortiet TCM Denmark.

Udover dem er Danmarks Jordbrugsforskning, Fyns ErhvervsCenter Odense Universitetshospital, Odense Kommune og Syddanske Forskerparker med.